TV 2 vil trosse reklameforbud

Foto: Scanpix.
<pTV 2 ønsker å vise politisk reklame på TV-skjermen, og skal nå gå i gang med å selge reklametid. Kringkastingsloven har forbud mot dette.</p

Ifølge Dagens Næringsliv informerte TV 2 onsdag Kulturdepartementet om at kanalen vil bryte reklameforbudet som er nedfelt i kringkastingsloven.

Årsaken er at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i desember fastslo at det norske forbudet mot politisk reklame er i strid med ytringsfrihetsbestemmelsene i menneskerettighetskonvensjonen.

– Vi har vurdert dommen slik at loven som gir et forbud mot politisk reklame i Norge ikke lenger er gyldig. Det er nokså opplagt at dommen vil bli stående, og at det nå er en annen rettstilstand i Norge, sier TV 2-sjef Alf Hildrum.

Regjeringen er uenig i dommen, og vil trolig anke, men det vil trolig kunne gå minst ett år før en slik ankebehandling kan finne sted, slik at en eventuell omgjøring av dommen ikke vil finne sted før etter stortingsvalget til høsten.

Kulturminister Trond Giske (Ap) sier at det per i dag ikke foreligger noen rettskraftig dom, og understreker at han ikke vil akseptere at TV 2 begynner med politisk TV-reklame. (©NTB)