Målet om bolig til alle står fast

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

<p– Målet om å skaffe alle som ønsker seg en egen bolig, må stå fast. Vi intensiverer innsatsen i 2009 blant annet ved å gi tilskudd til 3.000 nye utleieboliger, sier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).</p

Statsråden er klar på at det trengs mer tid enn inneværende stortingsperiode for å nå målet om å avskaffe bostedsløsheten.

– Målet må stå fast i hvert fall ut 2010. Om vi vil klare å oppfylle det i løpet av det året, må vi vurdere når vi får de nye tallene for antall bostedsløse i mai i år, sier Kleppa til NTB.

Hun legger til at det alltid vil være enkelte som må registreres som bostedsløse. Noen ønsker kanskje ikke å bli registrert med fast bolig. Men målet er at alle som ønsker det skal ha sin egen bolig.

Boligpakke

– Krisepakken som regjeringen la fram mandag, gir en enestående mulighet til å få folk i hus, sa statsråden da hun innledet en konferanse om bostedsløshet i Bergen tirsdag.

Hun viste til at krisepakken inneholder støtte til bygging av 1.500 nye utleieboliger. Dette kommer i tillegg til at statsbudsjettet inneholder tilskudd til samme antall.

– De siste tre årene er det til sammen bygd 2.000 utleieboliger. Nå øker vi dette tallet til 3.000 som skal bygges bare i år. Det er en kraftig satsning, sier statsråden.

Mer bostøtte

Kleppa opplyser at regjeringen også åpner for å søke høyere støtte til utleieboliger for vanskeligstilte, for eksempel folk som kommer ut fra fengsel og rusinstitusjoner.

Kommunalministeren påpeker at det er nødvendig med et godt samarbeid mellom stat og kommuner for å skaffe nødvendig antall boliger.

– Kommunene har for få boliger til bostedsløse i dag. Vi må stille med midler og tiltak og samarbeide med kommunene, sier Kleppa.

Hun viser også til at langt flere vanskeligstilte vil bli omfattet av nye regler for bostøtte som settes i verk fra 1. juli i år.

– Om lag 50.000 nye husstander vil bli omfattet av de nye reglene. Vi skal hjelpe dem med lave inntekter og høye boutgifter, lover Kleppa.

Lang tid

Da kommunalministeren innledet boligkonferansen, viste hun til at det har vært flere planer fra flere regjeringer for å hjelpe de bostedsløse gjennom mer enn ti år.

Selv la hun fram en plan da hun var sosialminister i 1998.

– Ti år etter er strategier som ble trukket opp den gangen, fortsatt aktuelle, sa Kleppa som var overrasket over at det har tatt så lang tid å komme videre med å skaffe bolig til alle.

Ved en telling av bostedsløse i 1996 var tallet 6.500 personer. Ved den siste tellingen, i 2005, var tallet 5.500. Nå er det foretatt en ny telling som blir klar i mai i år. Meltveit Kleppa håper de nye tallene vil vise at det er færre som mangler bolig, selv om tellingen er gjort før årets satsning begynner å vise resultater. (©NTB)