Barneombudet mener mobbelov ikke fungerer

<pBeviskravet er så sterkt at det nærmest er umulig å fastslå om en lærer mobber en elev, mener Barneombudet.</p

Oslo (NTB): Aftenposten skrev lørdag om en rapport som viser at elever som blir mobbet på skolen har liten eller ingen mulighet til å vinne fram i rettssystemet med krav om erstatning.

- I saker der barn søker om erstatning, stiller domstolen så sterke krav til bevis at det er vanskelig å slå fast om mobbing har skjedd. Det er svært vanskelig for en elev å framskaffe dokumentasjon på at læreren har mobbet, sier Jannicke Sæther Olsen, seniorrådgiver i Barneombudet.

Hun legger til at om eleven først lykkes, så må vedkommende også kunne bevise at mobbingen har ført til skader.

Sæther Olsen mener at loven ikke legger opp til reaksjoner og at elevene ikke får de rettighetene de har i henhold til opplæringsloven.

Forsidebilde: Scanpix.