Fortsatt vanskelig å selge torsken

<pMinsteprisen på torsk er redusert med 25 prosent. Likevel har fiskerne problemer med å finne kjøpere til fangstene sine. </p

Ålesund (NTB-Kjell Herskedal): Markedet er usedvanlig tregt.

- Dette gjelder det fersk torsk som utgjør 70-80 prosent av de totale fangstene. Resten kommer fryst til land. Prisnedgangen har foreløpig ikke ført til særlig bedring i omsetningen verken av torsk eller hyse, sier direktør Svein Ove Haugland i fiskernes egen salgsorganisasjon, Norges Råfisklag.

- Det er lysning i sikte. Om et par måneder kan handelen med torsk være tilnærmet normal igjen, sier én av de største klippfiskeksportørene i landet, Knut Haagensen ved Jangaard Eksport i Ålesund, til NTB.

Mars toppmåned

70 prosent av torskefangstene i Norge tas i perioden januar-april, med mars som den desiderte toppmåneden.

Haugland håper at markedet bedrer seg slik at det ikke blir nødvendig å begrense landingene av torsk i tiden som kommer.

I november og desember bygde det seg opp store lagre av torsk på fryseriene langs kysten, fordi ingen ville kjøpe fisken.

Etter at prisen ble satt ned er lagrene sterkt redusert. Det gjelder spesielt sør for Råfisklaget sitt område.

Administrerende direktør Sveinung Flem i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag sier til NTB at det akkurat nå er svært lite torsk på lager og at problemene med å selge torsken er mindre.

Det aller meste av den ferske torsken går til produksjon av tørrfisk og klippfisk. Dette markedet styres i stor grad av tre aktører, som alle har hovedkontor i Ålesund - Møre Codfish, Jangaard og Fjordlaks.

Priset ut

Jangaard produserer klippfisk for over én milliard kroner i året og har ti produksjonsanlegg langs kysten fra Ålesund og nordover.

- I Brasil er klippfiskmarkedet nå i balanse, fordi de bruker bare klippfisk av sei. I Portugal har det vært store problemer, og det har hatt med pris å gjøre. Mens alle andre matvarer falt i pris som en følge av finanskrisen, var klippfisken uforandret. Torsken ble rett og slett for dyr, sier Knut Haagensen i Jangaard Eksport til NTB.

Han sier at markedet i Portugal etter nyttår har bedret seg noe, fordi kjedene har dumpet prisen på klippfisk og tatt tapet på egen hånd. Samtidig har det vært en kraftig reduksjon av minsteprisen på torsk i Norge.

Tidkrevende

- Vi måtte betale opptil 28 kroner per kilo for torsken på slutten av fjoråret. Nå er den kommet ned i 16 kroner. Med et slikt utgangspunkt vil markedet i Portugal etter hvert normalisere seg igjen, sier Haagensen. Men klippfiskproduksjon er en tidkrevende prosess, så noe treghet i systemet vil det være.

Haagensen mener at de gamle lagrene i Portugal vil være tømt om et par måneder, og da vil det være tilnærmet normale leveranseforhold for torsk i Nord-Norge.

Han sier at det gikk for langt med torskeprisen en periode i fjor, og at torsken rett og slett ble priset ut av markedet. Nå er det ikke pris, men gamle klippfisklagre i Portugal som bremser omsetningen.

Forsidefoto: Scanpix.