Kvinnedrap skal granskes

<p80 kvinner er drept av sine menn eller tidligere menn de siste årene. Nå skal kvinnedrapene granskes.</p

Oslo (NTB): Nær halvparten av alle drap på kvinner i Norge begås av menn, enten kvinnenes partnere eller tidligere partnere.

Et bredt forskningsprosjekt skal gå gjennom alle sakene, all skriftlig dokumentasjon og politietterforskningen. I tillegg skal de samarbeide med og intervjue familiemedlemmer eller andre med nære relasjoner til gjerningsmann og offer.

- Vi håper å finne ut mer om hvilke kvinner som er i risikosonen for å bli utsatt for drap og hvilke menn som kan drepe. Vi vil forebygge for dem som er i risikosonen. Derfor skal forskningsprosjektet også ende i konkrete tiltak, sier Ellen Rømming, seniorrådgiver i Justisdepartementet til Aftenposten.

Den svenske regjeringen har bestemt at egne sosiale havarikommisjoner skal granske kvinners død som følge av vold i nære relasjoner.

Kommisjonen skal vurdere om noe har sviktet og om tiltak er mulig.

Justisdepartementet vurderer ulike modeller for en tilsvarende ordning i Norge, men skal foreløpig ikke ha tatt noen beslutning.