Vi drikker stadig mer

DRIKKER MER: I 2008 var Vinmonopolets salgsøkning 3,4 prosent, en økning på 2,3 millioner liter fra 2007. På topp troner italiensk rødvin. FOTO: Scanpix Les mer Lukk

<pItaliensk vin selger best på Vinmonopolet og økte med 17 prosent i fjor. Fransk og spansk rødvin taper terreng.</p

Fjorårets salgstall fra Vinmonopolet viser at vi drikker stadig mer. En dobling av antallet vinmonopolutsalg i Norge de siste ti årene er en viktig årsak til dette.

Folk i Volda drikker dessuten dobbelt så mye som folk i Løten, viser statistikken. I alle fall blir dette resultatet dersom salget av vin og brennevin deles på innbyggertallet i kommunene. Både Volda og Løten hadde sitt første, hele år med vinmonopolutsalg i 2008.

Stort utvalg

Etterspørselen etter franske rødviner, som var markedsledende i Norge til 2005, er fortsatt synkende. 2008-statistikken til Vinmonopolet viser at både fransk, spansk og australsk rødvin taper terreng. Likevel er det en fransk vin, J.P. Chenet Cabernet Syrah Rødvin, som topper bestselgerlisten.

– Italia er i tet, og landet opplever størst vekst sammen med Chile, sier kommunikasjonsleder Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet til NTB.

Han fastslår at utvalget fra Italia er veldig stort for tiden. Italia har også flere bestselgere blant pappvinene. Lorentzen mener at det norske folk rett og slett har falt for italienske viner.

På hvitvinssiden er det nærmest dødt løp mellom Frankrike og Tyskland. Landene står til sammen for 61 prosent av hvitvinsalget i Norge.

Totalt drakk vi 59.278.000 liter vin i 2008. Tilsvarende tall for 2007 var 56.651.000 liter. Det var dermed en oppgang i salget av svakviner på 4,6 prosent.

Salgsøkning

I 2008 var Vinmonopolets salgsøkning 3,4 prosent, en økning på 2,3 millioner liter fra 2007. Salget av vin økte noe mer enn gjennomsnittet, mens salget av brennevin økte mindre enn gjennomsnittet.

– Salgsøkningen i fjor var helt normal. De siste ti årene har Vinmonopolet økt salget med mellom 3 og 4 prosent hvert eneste år, sier Lorentzen.

Flere nye butikker, høy kjøpekraft, økende interesse for mat og vin og mindre kjøp av smuglersprit enn tidligere oppgis som årsaker til salgsøkningen.

Vinmonopolet venter mindre vekst i salget i 2009 enn i de siste ti årene. Årsaken er finanskrisen.

Kommunikasjonsleder Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet opplyser til NTB at erfaringen fra tidligere nedgangstider på 1980- og 90-tallet viser at det gjerne tar noe tid før omsetningen faller.

Flere utsalg

Ved årsskiftet hadde Vinmonopolet 240 butikker i Norge. For ti år siden var det 120. Antall salgssteder er dermed fordoblet i denne perioden.

– Salgsøkningen kan nok tilskrives flere Vinmonopolutsalg. Vi ser også at veksten i Vinmonopolets omsetning i Oslo er mindre enn for landet for øvrig. Dette mener vi henger sammen med at distriktene nærmer seg samme alkoholkonsum som mer urbane strøk. En viktig årsak til dette er flere butikker i distriktene, sier Lorentzen.

På statistikken utmerker Vinmonopolutsalgene i Løten og Volda seg med en salgsøkning på henholdsvis 736 og 645 prosent. Forklaringen er at begge åpnet helt på slutten av 2007. I 2008 solgte Vinmonopolutsalget i Volda 105.000 liter, mer enn det dobbelte av utsalget i Løten. Folketallet er nokså likt i de to kommunene – så tilsynelatende drikker folk i Volda dobbelt så mye som folk i Løten.