Stort prisras på boliger

PRISRAS: Boligprisene har sunket 10,4 prosent siden andre kvartal i 2008. Boliger i Akershus og småhus har vært mest rammet av prisfallet. FOTO: Scanpix Les mer Lukk

<pBoligprisene sank mer enn 10 prosent det siste halvåret i fjor.</p

Pristoppen for boliger ble nådd i andre kvartal i 2008, og siden har prisene falt med 10,4 prosent. Boligprisene har det siste året sunket med 7,5 prosent, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fra tredje til fjerde kvartal i fjor sank boligprisene i gjennomsnitt med 6,2 prosent.

Akershus og småhus

Det største prisfallet var for småhus, som fra tredje til fjerde kvartal sank med 7,2 prosent. Prisene på eneboliger og blokkleiligheter sank med henholdsvis 6,6 prosent og 5,7 prosent i samme perioden.

Boliger i Akershus utenom Bærum var det geografiske området som ble hardest rammet av prisfallet. Samlet sank boligene der 8,9 prosent, der prisene på eneboliger falt 9,6 prosent og småhus falt med 8,2 prosent.

Prisene på borettslagsleiligheter og selveierboliger sank i gjennomsnitt med 6,9 prosent og 6,1 prosent, skriver SSB.

Norden

Statistikken viser også at boligprisene har utviklet seg forskjellig i de nordiske landene de siste 16 årene. I perioden fra 1992 til 2008 steg prisene på eneboliger i Norge med 216 prosent, mens i Danmark økte prisene med 225 prosent og i Sverige økte prisene med 136 prosent i samme periode.

Fra første til andre kvartal i 2008 sank prisene i Danmark, mens de fortsatte å stige i Norge og Sverige. Prisene i Sverige fortsatte å stige fra andre til tredje kvartal i fjor, mens de norske eneboligene da ble 6 prosent billigere, skriver SSB.