Gravide mødre tviholder på røyken

Tall fra Folkehelsa viser at under halvparten av gravide som røyker klarer å slutte. Røyking under svangerskapet kan blant annet til øke faren for barnekreft. Foto: Colourbox. Les mer Lukk

<pUnder halvparten av gravide som røyker klarer å slutte under svangerskapet. Mødre i Finnmark sliter mest med å stumpe røyken.</p

Tall fra Folkehelsa viser at 17,7 prosent av gravide røyker, og at bare snaue 8 prosent av dem klarer å slutte i løpet av graviditeten. Ved fødsel røyker fremdeles 10 prosent.

– Dette er helt klart et for høyt tall, og vi jobber kontinuerlig med å prøve å få dette tallet ned, sier Kaja Kierulf, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet til NTB.

Overlege Anne Flem Jacobsen ved Ullevål universitetssykehus forteller at røykende mødre har en økt risiko for å føde for tidlig, og for at barnet dør i mors liv.

– Det er også en viss økt risiko for barnekreft, advarer hun.

Best i Oslo

Tallene viser at det er store regionale forskjeller når det gjelder i hvilken grad mødrene klarer å slutte å røyke. Gravide i Finnmark topper statistikken. Her røyker 24 prosent når de blir gravide, og 13 prosent røyker fremdeles når barnet blir født.

Oslo kan vise til de laveste tallene. Her oppgir 5 prosent av mødrene at de røykte ved svangerskapets begynnelse, mens bare 2,5 prosent røykte ved fødselen. Forskerne tar imidlertid forbehold om at det finnes høyere mørketall i hovedstaden, da svarprosenten her er dårligere enn i resten av landet.

For dårlig info

Direktoratet mener helsepersonell er for dårlige til å informere om hvor skadelig røyking er for fosteret.

kan gi økt risiko for barnekreft. Foto: Scanpix.

– I retningslinjene for svangerskapsundersøkelsene står det at man skal ta opp røyking som tema under første konsultasjon. Men undersøkelser viser at helsepersonell fremdeles synes dette er vanskelig å ta opp. Og da er vi ikke sikret at informasjonen alltid kommer fram, sier Kaja Kierulf.

Hun mener det er viktig at leger og jordmødre blir flinkere til å tilby gravide hjelp til røykeslutt når de kommer til kontroll.

Barnekreft

Overlege Anne Flem Jacobsen mener mødrene bør tenke på risikoen de påfører barnet sitt på lang sikt.

Risikoen for den enkelte kvinne er statistisk sett ikke så veldig stor, men alle barn av røykende mødre vil få litt reduserte vekstvilkår i mors liv, og røykingen vil påføre barnet en liten skade som kan gi konsekvenser senere i oppveksten, fastslår hun. (©NTB)