Strammer inn overfor utenlandske pengespill

<pOdelstinget vedtok fredag en endring i lotteriloven som slår fast at formidling av innsats og gevinst til og fra utenlandske pengespill uten norsk tillatelse, er ulovlig.</p

Flertallet forkastet et forslag om å innføre et lisenssystem for nettspill. Forslaget ble støttet av Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre. Mindretallet fra H, Frp og V hevdet at det er umulig med et forbud uten samtidig å innføre et lisenssystem for pengespill på nett.

– En forbudslinje og for streng regulering vil sannsynligvis heller ikke redusere nettspill, men heller føre til svekket offentlig kontroll og gjøre aktiviteten mer attraktive for kriminelle, sier Trine Skei Grande (V).

Ap, KrF, Sp og SV mener på sin side at lovendringen vil omfatte en vesentlig del av betalingsformidlingen hvor det er mulig å identifisere betalingen som betaling for pengespill

Flertallet argumenterte med at lovreguleringen vil begrense aktiviteten til dem som tilbyr pengespill til det norske markedet. (©NTB)