31 millioner til tre Terra-kommuner

Fra venstre ordfører Odd Omland i Kvinesdal, ordfører Marta F. Halset i Vik kommune og kommunens rådmann i møte med departementet. Dette var noen av de åtte kommunene som er rammet av risikoinvesteringer i amerikanske verdipapirer via det nå konkursslåtte meglerselskapet Terra Securities. Foto: Lise Åserud / SCANPIX. Les mer Lukk

<pTre Terra-kommuner fikk torsdag hjelp av staten til å håndtere den store gjeldsbyrden. Flere ekstramidler kan komme i 2009.</p

Terra-saken  

• Åtte norske kraftkommuner solgte framtidige kraftinntekter og investerte pengene i risikofylte obligasjoner gjennom meglerfirmaet Terra Securities. De åtte kommunene er Hattfjelldal, Hemnes, Rana og Narvik i Nordland, Bremanger og Vik i Sogn og Fjordane, Kvinesdal i Vest-Agder og Haugesund i Rogaland.

• Hattfjelldal og Hemnes kommuner solgte seg ut av alle risikoprodukter før jul i 2007, og realiserte tap på henholdsvis 88 og 69 millioner kroner.

• Meglerfirmaet Terra Securities er nå konkurs. De åtte kommunene har fremmet krav om til sammen nær 1,5 milliarder kroner i boet.

• De åtte Terra-kommunene besluttet i september gjennom samordnede kommunestyremøter å trekke långiverne DnB NOR og Depfa Bank til ansvar gjennom å slutte å betale på lånene.

• Kommunenes påstand er at bankenes utlån til Terra-investeringene er i strid med kommuneloven, som bankene har et selvstendig ansvar for å forholde seg til.

• Restgjelden er på 1,1 milliard kroner. (©NTB)

– Vi har et ansvar for å bidra til at kommunene oppfyller sitt lovpålagte ansvar om å gi sine innbyggere et godt tjenestetilbud. Jeg ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt å følge opp med nye bevilgninger neste år, sier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa til NTB.

De tre kommunene som nå får hjelp, etter å ha tapt flere hundre millioner i Terra-saken, er Vik, Hattfjelldal og Bremanger. Vik og Hattfjelldal får 8 millioner kroner hver i ekstraordinære skjønnsmidler i 2009, mens Bremanger får 15 millioner kroner. Kommunal- og regionaldepartementet gir også de tre kommunene bedre tid til å dekke inn underskuddet etter Terra-saken. Vik kommune får anledning til å dekke inn underskuddet sitt over åtte år, mens Bremanger og Hattfjelldal får ti år på seg.

Kommunene skal som hovedregel dekke inn underskudd i løpet av maksimalt fire år.

Etterlengtet

– Dette her har vi ventet i mange måneder på. Det er en lettelse at beslutningen om skjønnsmidler nå endelig er tatt, sier ordfører Kåre Olav Svarstad (Ap) i Bremanger til NTB.

Svarstad sier at Bremanger har laget en plan der utgiftene i 2009 er redusert med cirka 24 millioner kroner.

– Da har vi tatt hensyn til de 15 millionene. Innbyggerne vil nok merke reduksjonene, men hadde vi ikke fått de 15 millionene hadde det ikke vært mulig å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud, sier Svarstad.

Samtidig er han urolig over morarenter Terra-kommunene blir avkrevd fordi de har innstilt betalingen på sine DnB-lån.

– Departementet har bestemt at morarentene skal inn i budsjett og regnskap. Hvor store beløp dette er er usikkert, vi vet jo ikke hvor høy renten blir neste år. Men det kan fort bli et beløp som er større en skjønnsmidlene. Vi må i samarbeid med fylkesmannen gå inn og se på hvordan dette kan løses, sier Svarstad.

Må rydde opp

Kommunalministeren svarer slik på spørsmålet om det har vært fristende å si til disse kommunene at de får greie seg selv, all den tid det er egne økonomiske disposisjoner som er årsaken til at de er i en krevende situasjon:

– Jeg har vært meget tydelig på at det er kommunenes eget ansvar å rydde opp, og opprydningsarbeidet er allerede godt i gang. Men disse tre kommunene har hatt helt spesielle utfordringer og store tap. Innbyggerne må sikres det tilbudet de har krav på, sier hun.

Overvåker

Av de åtte Terra-kommunene er det bare Vik, Bremanger og Hattfjelldal som har søkt om ekstraordinære skjønnsmidler og muligheten for å føre tapene over en lengre periode. Rana, Hemnes, Haugesund og Kvinesdal mener de klarer å håndtere tapene over de to nærmeste budsjettårene, og har ikke bedt staten om hjelp.

– I den siste kommunen, Narvik, er situasjonen uavklart. Det kan hende det kommer en henvendelse derfra, sier Kleppa.

Hun legger til at fylkesmennene overvåker situasjonen i Terra-kommunene fortløpende og rapporterer videre til departementet. (©NTB)

Oppdatert med ny versjon og fakta.