60.000 kan miste jobben i bygg og anlegg

Byggebransen kan gå tunge tider i møte. Her fra byggevirksomhet i Trondheim tirsdag. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX . Les mer Lukk

<pDet går mot bråstopp i bygge- og anleggsnæringen i 2009. 60.000 kan miste jobben dersom regjeringen ikke setter inn tiltak temmelig fort, mener Byggenæringens Landsforening (BNL).</p

Regjeringen får nå sterk kritikk, også fra tillitsvalgte, for å være alt for sein på avtrekkeren. Tiltakspakkene har vært for små og har kommet for seint.

Tirsdag varslet en av de store aktørene på bygg- og anleggssektoren, Skanska AB, at de vil redusere arbeidsstyrken med 3.200 årsverk i Norden, inntil 800 av disse i Norge.

– Fallende ordrereserve og den rådende usikkerheten i markedet gjør en kraftig nedbemanning nødvendig, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Geir M. Aarstad.

Sinne og sorg

Hovedtillitsvalgt for de organiserte i Fellesforbundet i Skanska Norge, Frank Heine Jensen, sier til NTB at ansatte som mister jobben reagerer med både sinne og dyp sorg.

Selv var han til stede da de ansatte ved distriktskontoret i Harstad fikk beskjeden om at de ikke hadde noen jobb fra 1. januar 2009.

Senere har det kommet mer, spesielt i Midt- og Nord-Norge. Og enda mer er ventet.

– Jeg er sjokkert over omfanget. At vi må redusere i 2009 og 2010, forstår jeg, men jeg hadde ikke ventet at det skulle bli så voldsomt, sier Jensen.

Han sier at det er mange som mister livsgrunnlaget sitt nå, og at det å miste jobben for veldig mange også er som å miste en god kamerat.

– Selv synes jeg regjeringen har gjort altfor lite for å forhindre dette. Tiltakspakkene til nå har vært for små, og de har kommet for sent, sier Jensen.

– Bare begynnelsen

Også forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna C. Hagensen, ser med stor bekymring på utviklingen. Hun har bedt regjeringen om å møte situasjonen med mottiltak, som vedlikehold av veier, tunneler og bruer, rassikring og trafikksikkerhetstiltak for å unngå en dramatisk situasjon i anleggsbransjen de nærmeste årene.

Årsaken til det som nå skjer er et betydelig fall i ordreinngangen til bedriftene, og ifølge Ketil Lyng er dette bare begynnelsen. Allerede i første halvår 2009 vil raset i denne sektoren bli mer merkbart.

– Det vi mener må skje er at regjeringen setter kommunene i stand til å gjennomføre etterslepet i rehabilitering og vedlikehold på kommunale bygg. Her er etterslepet beregnet til 142 milliarder kroner. Dessuten er det et oppgraderingsbehov i kommunale bygg beregnet til 60 milliarder kroner for at disse byggene skal kunne møte dagens regelkrav, sier Lyng til NTB.

Pølse i kiosken

Lyng mener at regjeringen må snu seg fort.

– Dette er ikke som å kjøpe en pølse i kiosken. Planlegging og anbudsrunde av et prosjekt tar gjerne opptil seks måneder. Så her gjelder det å komme i gang dersom vi skal unngå fullstendig bråstopp, sier han.

Lyng innser at nedgangen kommer etter en periode med et unaturlig høyt aktivitetsnivå i bransjen, men at det like fullt står tusenvis av arbeidsplasser i fare innenfor bygg og anlegg.

– Det vanlige er at innleid arbeidskraft og de sist ansatte må gå først. Raset er i ferd med å løsne nå, og vi har advart mot dette lenge. Byggenæringen sitter i første vogn i berg-og-dal-banen, og merker både oppgangstider og nedgangstider først av alle, sier Lyng.

Nedgangen i aktiviteten på byggesektoren slår nå ut på den kvartalsvise byggestatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Totalt er det igangsatt 21 prosent færre boliger de tre første kvartalene i år, sammenlignet med samme periode i fjor, viser tallene fra SSB. (©NTB)