Finanskrisen gir oss billigere strøm

<pPrisen på strøm faller. Årsaken er finanskrisen, som har gjort kull, olje og dermed også strøm billigere.</p

Molde (NTB-Kjell Herskedal): Skeptikerne som antydet en rekordhøy strømpris denne vinteren, ser ut til å få feil. Alle piler peker nemlig bare en vei i øyeblikket – og det er nedover. Spotprisen faller som en stein og prisen til husholdningene følger etter.

– Dette er meget unormalt på denne tiden av året, og vi ser at markedet forventer en videre nedgang helt fram til 2012. Prisfallet er hele 15 øre per kilowattime i fremtidige kraftleveranser i 2012. Det kan ikke skyldes noe annet enn prisfallet på kull, olje og gass, som er et direkte resultat av finanskrisen, sier administrerende direktør Steinar Bysveen i Energibedriftenes Landsforening (EBL) til NTB.

På kortere sikt ventes det en nedgang i etterspørselen etter energi på verdensbasis, som normalt skal tilsi lavere pris på strøm til norske husholdninger.

Kina-smitte

På grunn av finanskrisen blir nå strømmen billigere for folk. (Foto: Scanpix)

– Strømkablene fra Norge til Europa har gitt oss tilnærmet europeiske strømpriser. I store deler av verden produseres strøm av kull. Når kullprisen faller i Kina fordi finanskrisen har dempet energibehovet i landet, får det ringvirkninger til Europa og også betydning for prisen på strøm i Norge, sier administrerende direktør Erik S. Winther i Gudbrandsdal Energi til NTB.

Winther sier at reservene i norske vannmagasiner har mindre og mindre å si for prisnivået på strømmen vi bruker. At det er mye vann i magasinene betyr derimot en hel del for produsentene.

– Vi har solgt mengder av vår rene og rimelige vannkraft til Europa, selv i dårlige perioder. Hadde det ikke vært for disse kablene, ville det norske folk hatt en betydelig rimeligere strøm enn de har i dag, sier Winther.

Prisdrivende

For selv om det er prisnedgang i øyeblikket, så faller strømprisen fra et relativt høyt nivå. Strøm er ikke lenger et billig i vinterlandet Norge. Kablene til Europa har vist seg å være prisdrivende.

– Det vi til gjengjeld har fått som en følge av disse kablene, er en litt høyere sikkerhet dersom det skulle komme et tørrår i Norge. Vår strømproduksjon er i høy grad basert på vannkraft. I et tørrår kan vi nå importere kullkraft og kjernekraft fra Europa, sier Winther.

Han underslår heller ikke et annet moment: Kraftprodusentene i Norge tjener gode penger på all eksporten. For hittil har det vært mye eksport og lite import gjennom disse kablene.

Prisen på kull har falt i et halvt år nå, og da finanskrisen slo inn for alvor i mai, økte dette fallet markant. Oljeprisen er redusert til en tredel av sitt høyeste nivå bare i løpet av noen måneder. (©NTB)