Norske isbreer blir stadig mindre

Engabreen, en utløper fra Svartisen i Meløy i Nordland, har gått tilbake 29 meter det siste året, og 247 meter tilbake siden 1999. Les mer Lukk

<p22 av 32 undersøkte isbreer i Norge er blitt mindre det siste året. Det viser målinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).</p

Seks breer er like store som i fjor, mens fire breer ble større i løpet av det siste året. Breene som er målt omfatter om lag 18 prosent av det samlede brearealet i Norge.

Tendensen for norske isbreer har vært en til dels rask tilbakegang siden 2000, slår NVE fast.

Briksdalsbreen

Rundt den nesten 500 kvadratkilometer store Jostedalsbreen har fem av elleve breer trukket seg tilbake mer enn 20 meter.

Brenndalsbreen i Stryn (bildet) og Fåbergstølsbreen i Luster gikk mest tilbake med henholdsvis 56 og 60 meter. Brenndalsbreen har trukket seg tilbake nesten 450 meter siden 2000.

Briksdalsbreen i Stryn, en av de mest kjente brearmene til Jostedalsbreen, har trukket seg tilbake 12 meter siste året og totalt 430 meter siden 1999, slik at hele Briksdalsvatnet nå er isfritt.

Brenndalsbreen i Stryn og Fåbergstølsbreen i Luster gikk mest tilbake med henholdsvis 56 og 60 meter. Brenndalsbreen har trukket seg tilbake nesten 450 meter siden 2000.

Rundt Folgefonna i Hordaland, Norges tredje største isbre, har tre av seks målte breer gått tilbake. Bondhusbreen i Kvinnherad gikk tilbake 50 meter og har trukket seg tilbake 290 meter siden 1996.

Begge de målte brearmene fra Hardangerjøkulen gikk tilbake over 30 meter. Rembesdalsskåka i Eidfjord kommune har gått tilbake 317 meter siden 1997, mens Midtdalsbreen ved Finse har gått tilbake 115 meter siden 2001.

Samme tendens i nord

I Nordland har Engabreen, en utløper fra Svartisen i Meløy, gått tilbake 29 meter det siste året, og 247 meter tilbake siden 1999. I Okstindane i Hemnes har Corneliussenbreen gått litt tilbake siste år. Siden 2000 har den gått tilbake 180 meter. Storsteinsfjellbreen i Narvik har gått tilbake 9 meter det siste året.

Tendensen er den samme lengst nord i landet. Alle de fire breene som er målt i Lyngen og Vest-Finnmark er blitt mindre det siste året. Siden 1998 har tre av breene trukket seg tilbake 170, 200 og 320 meter. (©NTB)