Beklager vonde arbeidsdager i Kirkens Nødhjelp

<pGeneralsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp (KN) beklager overfor tidligere og nåværende medarbeidere.</p

Oslo/Trondheim (NTB-Skjalg Fremo): Generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp (KN) beklager overfor tidligere og nåværende medarbeidere som har hatt «vonde arbeidsdager» i organisasjonen.

Både generalsekretærens kommentar og uttalelser fra tillitsvalgte og KNs styreleder Inger Johanne Wremer tyder på at den bestilte, og nå offentliggjorte rapporten fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) kan danne grunnlag for bedre samarbeidsforhold og et bedre arbeidsmiljø i organisasjonen.

– Jeg er glad for rapporten fra AFI. Den gir et godt grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som skal settes i verk. Noen tiltak er allerede satt i verk. Styret tar rapporten svært alvorlig, og jeg er trygg på at det vil bli en positiv prosess sier styreleder Inger Johanne Wremer til NTB.

Hun opplyser at styret i KN skal behandle rapporten fra AFI på et møte den 3. desember.

Tillitsvalgte tilfreds

Tillitsvalgte for de fire fagforeningene i Kirkens Nødhjelp sier i en felles kommentar at de er tilfredse med at rapporten «bekrefter og synliggjør de arbeidsmiljømessige utfordringene vi har påpekt.»

«Samarbeidsarenaene mellom tillitsvalgte og ledelse er betydelig styrket i løpet av det siste året. Vi ser nødvendigheten av, og forventer, at rapporten blir tillagt stor vekt i det videre arbeidet for å forbedre arbeidsmiljøet i Kirkens Nødhjelp», heter det i den felles skriftlig uttalelsen fra de tillitsvalgte.

Uttalelsen er underskrevet av Per N. Bondevik i Akademikerne, Arne Grieg Riisnæs i Negotia, Pio Ding i NTL og Harald Vekrum, som representerer både Kateketforeningen og Presteforeningen.

Medfølelse

I tillegg til å beklage «vonde arbeidsdager» gir Atle Sommerfeldt også dette svaret på spørsmål fra NTB om hvordan han reagerer på at enkelte ansatte opplever at de har blitt trakassert, slik det kommer fram i AFI-rapporten:

– Jeg uttrykker min medfølelse med dem som har blitt såret og urettferdig behandlet på jobben. Jeg er lei meg for at vi ikke har klart å legge forholdene til rette, og slik ikke sikret en god nok personalbehandling, sier Sommerfeldt.

Han mener at AFI-rapporten er et solid grunnlag for konstruktiv videreutvikling av arbeidsmiljøet i samarbeid med fagforeningene.

– Krenkende handlinger

Det går fram av arbeidsmiljørapporten at medarbeidere i Kirkens Nødhjelp har blitt utsatt for handlinger de opplever som dypt krenkende. Dette har kommet fram gjennom individuelle samtaler med de ansatte.

I rapporten heter det at noe av det som har skjedd i organisasjonen, kan betegnes som trakassering eller utilbørlig opptreden og dermed regnes som brudd på arbeidsmiljøloven. Det påpekes også at ledelsen, støttet av en del ansatte, har én oppfatning av arbeidsmiljøet i organisasjonen, mens resten av de ansatte har en helt annen.

– Trakassering

Rapporten fra AFI er laget på bakgrunn av uro som kom fram for offentligheten i april i år etter at fagforeningene hadde sendt et brev til styret med sterk kritikk av generalsekretær Atle Sommerfeldt. Brevet ble kjent gjennom Dagbladet.

De tillitsvalgte mente at avdelingsleder Leila Valvik Raustøl drev trakassering av ansatte. Flere tidligere ansatte i organisasjonen sto fram med kritikk.

Sommerfeldt valgte først å støtte Raustøl, men presset ble så stort at hun valgte å gå over i en annen stilling i organisasjonen. Som reaksjon på kritikken ble det bestemt at AFI skulle gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse.