EU-plan for å redde nordsjøtorsken

Den svenske fiskeriministeren Eskil Erlandsson med sin tyske kollega Gerda Verburg over norsk torsk i Lisboa. Foto: Oliver Hoslet, EPA/ SCANPIX og Lise Åserud / SCANPIX. Les mer Lukk

<pEUs fiskeriministre er enige om en plan for å bygge opp igjen torskebestanden i Nordsjøen, Skagerak og Kattegat. Men først fra 2010.</p

Brussel /Tromsø (NTB-Trygve Mellvang Berg/Jan-Morten Bjørnbakk): Fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) ser et viktig og positivt holdningsskifte når EUs fiskeriministre nå er enige om en plan for å bygge opp igjen torskebestanden i Nordsjøen, Skagerak og Kattegat.

– Å kaste fisk på havet er galskap. Det har ikke vært lov i norske farvann de siste 20 årene. Nå ser det endelig ut til at også EU tar denne ressurs-sløsingen på alvor og vil begynne å gjøre noe med det, sier fiskeriminister Helga Pedersen til NTB.

Gulrot

EU-ministrene ble enige om planen på et møte i Brussel onsdag. Tiltakene omfatter kvotejusteringer og omlegging til nye fangstverktøy for å få ned mengden fisk som slippes ut etter fangst. En sentral del av ministrenes plan er å belønne fiskere som tar i bruk nye og mer målrettede fiskeredskaper. De kan få et utvidet antall fiskedager på annen fisk.

– Planen kommer til å føre til at vi på sikt får tilbake de bærekraftige bestandene vi vil ha i disse havområdene, sier den svenske fiskeriministeren Eskil Erlandsson.

Først fra 2010

Svenskene ønsket å innføre planen allerede neste år, men dette vil først skje i 2010. Kvotejusteringen vil ligge i området pluss/minus 20 prosent, men en kvoteøkning vil i første rekke skyldes at torsk som ellers ville ha blitt kastet ut, skal hentes i land.

– Prinsippet er at ingenting som er matnyttig, skal kastes tilbake, sier Erlandsson.

– Her følger jeg min svenske kollega helt og fullt ut. Norge og EU er i gang med kvoteforhandlingene for neste år. Vi vil i forhandlingene presse på for å få tiltak så raskt som mulig, sier Helga Pedersen.

Politisk fallitt

EU har flere ganger før forsøkt å komme til enighet om redningsplaner for nordsjøtorsken uten å lykkes. Raske tiltak nå ville vært effektive. Dersom EU-fiskerne slutter å kaste nordsjøtorsk på havet, vi det bare ta to år før bestanden igjen er bærekraftig, mener havforskerne.

– EU-fiskerne kaster ut like mange kilo torsk som de lovlig kan ta på land, og 80 prosent flere individer enn det som inngår i kvoten. Det er uttrykk for en politisk fallitt i EU at man ikke har klart å stanse det meningsløse utkastet, sier forsker Kjell Nedreaas ved Havforskningsinstituttet til NTB.

Vond spiral

I dag pålegges fiskere i EU å kaste torsken på havet når kvoten er oppfisket. Det meste av dumpingen skjer under fiske etter andre bestander som hyse, sei og hvitting. Disse bestandene er i bedre hold enn torsken, men under dette fisket tas torsk som bifangst.

– Istedenfor å tildele den begrensede torskekvoten som bifangst i andre fiskerier, tas torskekvoten først. Slik får vi en vond spiral som fører til at kvotene blir overfisket. Fra et ressurssynspunkt er det meningsløst at torsken som fanges som bifangst ikke tas på land. Den er jo likevel død, mens fiskerne pålegges gjenutsetting, sier Nedreaas.