– Arbeidsmiljøloven brutt i Kirkens Nødhjelp

<pMedarbeidere i Kirkens Nødhjelp har blitt utsatt for handlinger de opplever som dypt krenkende, går det fram av en arbeidsmiljørapport.</p

Oslo (NTB-Kjell Sletta): Medarbeidere i Kirkens Nødhjelp har blitt utsatt for handlinger de opplever som dypt krenkende, går det fram av en arbeidsmiljørapport.

Forholdene har kommet fram gjennom individuelle samtaler med de ansatte.

I rapporten heter det at noe av det som har skjedd i organisasjonen kan betegnes som trakassering eller utilbørlig opptreden og dermed regnes som brudd på arbeidsmiljøloven.

Ulik oppfatning

Rapporten er laget av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på bakgrunn av uro som kom fram rundt Kirkens Nødhjelp (KN) i vår. Rapporten beskriver at ledelsen, støttet av en del ansatte, har én oppfatning av arbeidsmiljøet i organisasjonen, mens resten av de ansatte har en helt annen.

Pressemedarbeider Tale Hungnes i KN opplyser at rapporten skal legges fram på et møte med de ansatte onsdag klokken 14. Etter møtet vil ledelsen i organisasjonen kommentere det som er kommet fram.

Kritikk

Problemene i KN kom fram for offentligheten i april i år etter at fagforeningene hadde sendt et brev til styret med sterk kritikk av generalsekretær Atle Sommerfeldt. Brevet ble kjent gjennom Dagbladet.

De tillitsvalgte mente at avdelingsleder Leila Valvik Raustøl drev trakassering av ansatte. Flere tidligere ansatte i organisasjonen sto fram med kritikk.

Sommerfeldt valgte først å støtte Raustøl, men presset ble så stort at hun valgte å gå over i en annen stilling i organisasjonen. Som reaksjon på kritikken ble det bestemt at AFI skulle gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse. Resultatet av undersøkelsen ble sendt KN mandag.

– Ildsjeler

AFI skriver at KN de siste årene har utviklet seg fra å være en organisasjon preget av et lite antall ildsjeler til å bli en kunnskapsvirksomhet med spesialiserte medarbeidere. Mange ansatte synes arbeidet de driver er så viktig at arbeidsmiljøspørsmål blir mindre vesentlig.

Organiseringen er hierarkisk, og den framstår som byråkratisk med stor vekt på kontroll, heter det i rapporten, der det vises til at ansatte mener det er vanskelig å få gjennomslag for nye ideer og forslag hos ledelsen.

I samtaler har ansatte gitt uttrykk for frykt for å bli straffet ved at de ikke får lønnspålegg eller blir hindret i karrieren hvis de er kritiske til ledelsen. AFI-forskerne har også fått beskrevet det som oppleves som mobbesituasjoner der folk har opplevd at de blir truet, utskjelt eller irettesatt på utilbørlig måte.

Forbedringer

AFIs forslag til bedring av arbeidsmiljøet går blant annet ut på at det bør opprettes en gruppe som kan gripe inn når det er mistanke om at trakassering og utilbørlig opptreden skjer.

Ved omorganisering i ledelsen bør det legges til rette for mer delegering til lavere nivåer, og personalspørsmål bør få en mer framtredende plass i organisasjonen.