Saueflokker forsvinner sporløst

Illustrasjonsbilde: Colourbox. Les mer Lukk

<pPolitiet har fått melding om saueflokker som har forsvunnet sporløst flere steder i landet i det siste. Også kviger har forsvunnet og aldri dukket opp igjen.</p

– Vi ser ikke bort fra at det kan dreie seg om organiserte tyverier av dyr, sier førstebetjent Svein-Arne Jenssen hos lensmannen i Sund til NTB.

Han etterforsker et mulig tyveri av 67 sauer og lam fra et gårdsbruk i Midsund kommune i Møre og Romsdal i midten av oktober. Førstebetjenten sier at han har fått tips fra flere kanter av landet om tilsvarende hendelser.

Ikke samordnet

Politiet har foreløpig ikke lagt opp til noen samordnet etterforskning. Jenssen sitter alene på lensmannskontoret og etterforsker den eiendommelige forsvinningssaken fra Midsund, samtidig som han skal ivareta andre politioppgaver.

Jenssen sier at han sjelden eller aldri mottatt så mange tips fra publikum i en sak han har etterforsket, som i denne. Og mange av henvendelsene fra publikum dreier seg om andre saker der dyr har forsvunnet plutselig fra gårdsbruk.

– Forsvinningssakene har et par fellesnevnere: Dyrene har gått i inngjerdet beite, og det har vært bilvei fram til beiteområdet, sier Jenssen.

To biler

Saken som Jenssen har fått en konkret anmeldelse på, dreier seg om 67 såkalte utegangersauer eller villsauer som gikk i et, stort inngjerdet beiteområde i Midsund kommune. Dette er en øykommune på romsdalskysten, og en må reise med ferje for å komme dit. Ferjemannskapene har observert to mulige dyretransporter den dagen sauene forsvant, den ene var en liten lastebil og den andre en hvit, større varebil.

Den hvite varebilen er også blitt observert på Åndalsnes. Bilføreren var utenlandsk og spurte etter veien til Trondheim da han fylte bensin. En saueeier var på bensinstasjonen og la merke til sauene som sto tett i varebilen.

Fortvilt

Sauebonde Anna Lena Hole i Midsund er fortvilt. Fjellområdene i kommunen er grundig undersøkt. Det foregår jakt i fjellene på denne tida, og 67 sauer og lam ville ha blitt observert av noen dersom de hadde tatt turen til fjells.

Hun er fortvilt, også fordi hun på enkelte nettsider er blitt beskyldt både for forsikringssvindel og manglende evne til dyrehold.

– Er 67 dyr blitt fraktet bort i bil, må det ha skjedd i to omganger eller med flere biler, sier hun til NTB.

Naboer observerte bråk den natten sauene forsvant, og ferjemannskapene har rapportert om en litt merkelig sauetransport påfølgende morgen. Selv tror hun derfor at noen har stjålet sauene og fraktet dem bort. (©NTB)