Utsetter Goliat-oppstart

Illustrasjon: Eni Norge.
<pOljeselskapet Eni Norge utsetter produksjonsstart på Goliat-feltet utenfor Finnmarkskysten fra 2012 til 2013. Grunnen er at utstyr ikke kan kjøpes inn før prosjektet er godkjent i Stortinget.</p

Goliat  

Goliat-feltet ligger i Barentshavet.

Funnet ble først gjort i 2000.

Det er nå boret fem brønner.

Eni Norge AS er operatør, i tillegg har StatoilHydro 20 prosent og Det norske oljeselskap 15.

Eni venter produksjon i 15-20 år.

Gassen skal ilandføres til Melkøya.

Det er Olje- og energidepartementet som har satt denne betingelsen.

– Vi får ikke lov til å bestille utstyr før prosjektet er godkjent i Stortinget, sannsynligvis i slutten av vårsesjonen. Da blir tiden for knapp for å få prosjektet klargjort til 2012, sier Aril Glæserud, teknisk direktør i ENI Norge, til Teknisk Ukeblads nettutgave.

Målet er fortsatt å ha en plan for utbygging og drift klar i januar 2009, samt å velge plattformtype før jul. Valget står mellom løsninger fra Aker Solutions eller Sevan Marine.

Goliat-feltet ligger 53 kilometer fra kysten, mellom Sørøya i Vest-Finnmark og Snøhvitfeltet. Det er boret fem brønner på feltet, som anslås å inneholde 250 millioner fat olje. Eni Norge er største rettighetshaver, med 65 prosent.

Selskapet presenterte nylig sin konsekvensutredning for feltet, der det overfor Olje- og energidepartementet offisielt bekrefter meldingen de ga i vår om at det ikke er aktuelt med en ilandføring av oljen. Oljen skal både prosesseres, lagres og lastes på en flytende innretning til havs. (©NTB)