Ser planet utenfor solsystemet

Den lille prikken i den minste rammen er den nyoppdagede planeten Fomalhaut b. Den store rammen nederst til høyre viser hvordan planeten ble oppdaget, ved å sammenligne bilder tatt med to års mellomrom. I midten av den røde støvskyen ligger stjernen som planeten sirkler rundt, Fomalhaut. Avstanden mellom jorden og Fomalhaut er 25 lysår. Foto: Hubble Les mer Lukk

<pRomteleskopet Hubble har for første gang sett en planet utenfor vårt solsystem direkte.</p


Hubbles oppdagelse er et gigantskritt i utforskningen av andre solsystem i vår egen galakse. Den nyoppdagede planeten ligger 25 lysår unna jorden. Det er funnet mer enn hundre planeter utenfor solsystemet før, men til nå har ingen sett noen av dem. Man har bare visst at de er der.

Indirekte funn

Det er ufattelig langt til de fleste planetene vi hittil har oppdaget utenfor vårt eget nabolag. Avstanden gjør dem svært små. Det lille lyset de reflekterer drukner i alt det andre som lyser mye sterkere der ute.

Når astronomene likevel har klart å oppdage andre planeter, er det fordi ulike instrumenter har fortalt at det må være en planet der. Hovedsakelig er planetene oppdaget fordi de har skygget ørlite grann for sin egen sol når de har passert foran den.

Første gang

Men nå har Hubble, som for øvrig nylig er kommet til hektene etter en alvorlig datafeil, klart det «umulige». Det har skjedd når astronomer har studert bilder av støvskyen rundt stjernen Fomalhaut, tatt med års mellomrom.

På bildene har de funnet at en av prikkene i støvskyen flytter seg. Den beveger seg i bane rundt stjernen, og er derfor en planet. Aldri før har forskerne klart å se direkte på en planet utenfor vårt eget solsystem.

Lett lenge

Hubbles oppdagelse sier litt om hva verdens mest kjente romteleskop er i stand til. Planeten, som har fått navnet Fomalhaut b, ligger 25 lysår unna jorden. Den er omtrent tre ganger så stor som Jupiter.

Lyset har brukt 25 år på reisen fra Fomalhaut b til oss. Til sammenligning bruker lyset drøyt fem timer fra Pluto til jorden, og planeten Pluto har vi ennå ikke noe ordentlig bilde av.

Stjernen Fomalhaut har vært en kandidat for planetjakt helt siden en NASA-satellitt oppdaget en omfattende støvsky rundt stjernen allerede tidlig på 1980-tallet. (©NTB)