Avtale om atomopprydning signert

<pStatens strålevern undertegnet torsdag en kontrakt med russiske myndigheter. </p

Avtalen skal ivareta helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med opprydding av gamle atominstallasjoner.

Samarbeidet mellom norske myndigheter og deres russiske kolleger tar spesielt sikte på oppryddingsarbeidet ved basen i Andrejevbukta og i Gremikha. Begge steder ligger det lagret store mengder brukt kjernebrensel fra Nordflåtens atomubåter. De er lagret under svært dårlige forhold.

Dessuten er infrastrukturen ved anleggene dårlig og må forbedres. Norge er sterkt involvert i oppryddingsarbeidet og oppbygging av infrastruktur der.

– Med denne avtalen er det lagt et godt grunnlag for formelt samarbeid og bedre myndighetskontroll. Dette kan redusere risikoen for utslipp og ulykker av radioaktive stoffer ved nukleære anlegg, sier informasjonssjef Anne Marit Østreng til NTB.

Prosjektene utføres i samsvar med Handlingsplanen for atomsaker, som er norske myndigheters viktigste virkemiddel for å hindre radioaktiv forurensing og bidra til samarbeid om atomsikkerhet. (©NTB)