Frp vil ha en krisepakke på 17 milliarder

 Ulf  Leirstein (FrP) mener tiltakene vil gi økt kjøpekraft for folk flest samtidig som det sørger for å holde hjulene i gang. Foto: Scanpix Les mer Lukk

<pFremskrittspartiet foreslår i sitt alternative budsjett for neste år å bruke 17 milliarder kroner ekstra på tiltak som kan møte finanskrisen.</p

Partiet foreslår kraftig satsing på samferdsel, økte tilskudd til oppussing av kommunale bygg og skattelette.

– Den internasjonale krisen fører til at vi gjør mer enn vi ellers ville ha gjort i et normalår, sier Frps finanspolitiske talsmann Ulf Leirstein til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han sier at Frp vil ha en krisepakke med ulike tiltak som samlet blir på 17 milliarder kroner.

– Vi har merket oss at bygge- og anleggsbransjen melder om økt ledighet og ledig kapasitet. Derfor gjør vi to grep, sier Leirstein.

Det ene grepet er å bevilge 4 milliarder kroner ekstra til samferdsel. Det andre er å sette av 3 ekstra milliarder kroner til vedlikehold av kommunale bygg og infrastruktur i kommunene.

Lav skatt er dessuten et godt virkemiddel i en krisetid, mener Leirstein, som foreslår skattekutt på til sammen 10 milliarder kroner.

– Vi vil redusere skatten med mellom 5.000 og 10.000 kroner for både lønnstakere og pensjonister. Det vil gi økt kjøpekraft for folk flest samtidig som det sørger for å holde hjulene i gang i både butikker og restauranter. Dermed kan vi unngå at krisen blir så dramatisk som den ellers ville ha blitt, sier Leirstein.

Næringslivet skal også få sitt med Frps alternative budsjettforslag. Partiet legger opp til reduksjon i formuesskatten på 1 milliard kroner. Videre vil Frp redusere dokumentavgiften ved kjøp av bolig med 1 milliard kroner. (©NTB)