- Valget var udemokratisk

Medlemmer av den hviterussiske opposisjonen demonstrerte i Minsk søndag. Foto: Scanpix/AFP. Les mer Lukk

<pOSSE vender tommelen ned for hviterussisk valg.</p

Minsk (NTB-DPA-AFP): Valget i Hviterussland var ikke i tråd med internasjonale krav, sier Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Opposisjonen fikk ikke en eneste plass i nasjonalforsamlingen.

Valget var stort sett godt gjennomført, men prosessen ble klart dårligere da stemmene skulle telles opp, står det i en rapport fra OSSE som ble lagt fram mandag.

– Valget kan ikke på noen måte kalles fritt og rettferdig, sier generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomité. Han har vært i Hviterussland for å følge valget.

– Betingelsene for å holde frie valg er simpelthen ikke til stede i Hviterussland. Regimet har de siste tolv årene systematisk undertrykket alternative stemmer, og det finnes ingen relevante offentlige debatter med motstridende synspunkter, noe som er en grunnleggende forhåndsbetingelse for å holde frie valg, sier Engesland.

Bak lukkede dører

Trass i kritikken fra OSSE velger EU-kommisjonen en mer diplomatisk linje og fremholder at det både var positive og negative sider ved valget.

– Jeg har notert meg de første funnene til OSSEs valgobservatører, som inneholder både noen positive tegn, men også en rekke negative elementer, sier EUs utenrikskommissær Benita Ferrero-Waldner.

EU har tidligere vurdert å lempe på sanksjonene mot landet hvis valget går bra, og Ferrero-Waldner understreker at det er viktig å finne ut hvordan EU best kan samarbeide med Hviterussland.

Fra USA kom det imidlertid en krassere reaksjon, der det ble understreket at valget ikke holdt internasjonal standard.

– Klar juksing

Ifølge OSSE ble vestlige valgobservatører hindret fra å følge valgprosessen, og de observerte flere tilfeller av overlagt juks.

Blant problemene OSSEs valgobservatører noterte seg, var at opptelling av stemmene flere steder foregikk bak lukkede dører for å hindre valgobservatørene innsyn.

– Dermed er det umulig å kalle valget for fritt og rettferdig, konkluderer rapporten.

Skjev dekning

At opposisjonen ikke fikk inn noen kandidater i nasjonalforsamlingen, skyldes at de statskontrollerte mediene i Hviterussland har unnlat å omtale dem.

Derimot har over 90 prosent av avisspalter og sendeflatene i TV og radio gått til å dekke president Aleksandr Lukasjenko, hans regjering og regjeringstro kandidater. Dermed har ikke velgerne hatt noen mulighet til å bli kjent med de øvrige kandidatene, mener OSSE.

– Ikke en eneste av opposisjonens kandidater ble valgt, bekrefter valgkommisjonens leder, Lidia Jermosjina.

– Frykt for massedemonstrasjoner og motstand mot radikale endringer som ville ha skjedd dersom opposisjonen var blitt valgt inn, førte til dette resultatet, sa hun og la til at valget ble gjennomført «i tråd med loven».

Fordømmer

Opposisjonsleder Anatolij Lebedko beskriver valgresultatet som urettferdig og ugyldig.

Også flere hviterussiske eksilpolitikere fordømmer valget og hevder Lukasjenko lot opposisjonelle kandidater stille til valg kun for å irritere Russland.

Hviterussland fikk tidligere gass ekstremt billig fra Russland. Men de siste årene har Moskva økt prisene kraftig, til tross for at den tidligere sovjetrepublikken står Russland nært.

Konflikten ble problematisk for Hviterussland, som importerer 90 prosent av sin energi fra Russland.