- Stadig flere knivstikkinger og voldtekter

<pDet blir stadig flere alvorlige voldsepisoder med kniv her i landet, sier voldsforsker.</p

Den siste tiden har flere mennesker rundt om i landet blitt alvorlig skadd etter å ha vært innblandet i alvorlige knivstikkingsepisoder. Søndag for en uke siden ble en 21 år gammel mann stukket ned og drept utenfor et utested på Flisa i Hedmark. Natt til søndag ble tre personer knivstukket på Gol, én av dem ble kritisk skadd. Sist torsdag ble en 34 år gammel kvinne av somalisk opprinnelse alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket fire ganger i brystet på Grorud i Oslo.

– Politiets statistikker viser at det er en forholdsvis klar økning i antall knivstikkingssaker her i landet. Knivstikking, voldtekter og grove trusler med våpen er den voldskriminaliteten som øker mest her i landet, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen til NTB.

Drapsvåpen

Kniv brukes oftere enn skytevåpen i Norge og er det redskapet som brukes oftest ved drap, opplyser voldsforskeren.

Hun sier at noe av årsaken til den økte knivbruken her i landet er at samfunnet er blitt mer globalisert, med kriminelle nettverk som opererer over landegrensene og som utøver stadig grovere vold.

Etter at det ble forbudt å bære kniv på offentlig sted, har politiet blitt nøyere med å sjekke om folk har kniv på seg, særlig sjekker de miljøer hvor de vet det kan være knivbærere, opplyser voldsforskeren.

Redde

– Det er ikke alminnelige mennesker som skal ut på byen for å drikke seg fulle som bærer kniv. Her er det snakk om mennesker som tilhører de mer utsatte kriminelle miljøene, sier Bjørnebekk.

De kriminelle tar med seg kniv på byen for å angripe andre eller for å forsvare seg.

– Disse menneskene sier de har med kniv i det offentlige rom fordi de er redde og vil kunne forsvare seg. Kniven brukes som maktmiddel.

Flere reddes

Flere knivstikkingssaker ville endt med drap dersom de hadde skjedd for bare noen år siden. I dag reddes mange knivofre fordi akuttmedisinen er blitt bedre.

– Vi har fått en bedre medisinsk beredskap, samt måter å håndtere ofrene på som gjør at mange av dem ikke dør, sier Bjørnebekk. (©NTB)