Nudelmafia herjer skolegårder i Drammen

<pI Drammen kommer elleve og tolvåringer på skolen med stresskofferter fulle av nudler som de selger til medelever.</p

– Vi har beslaglagt flere stresskofferter stappfulle av nudelpakker. Vi måtte jo le første gangen, men nå er det ikke morsomt lenger. Det har blitt et problem, sier rektor Elen Sørensen til Drammens Tidende.

Nudelmafiaen baserer virksomheten sin på å kjøpe inn store partier med nudler i butikken, og selge dem videre med to til tre kroner fortjeneste i skolegården. Godssakene bli spist tørre av elevene.

Økt konfliktnivå

Men nudlene fører til økt konfliktnivå i skolegårdene. Flere fraksjoner har blitt dannet og det foregår rivalisering mellom de forskjellige pusherne.

– Det er for eksempel noen elever som mener å ha eneretten på nudelsalget. De har krevd avgift fra andre elever som har forsøkt å selge. Vi har hørt at det har blitt lagt fram krav om 20 kroner for å få lov å selge, sier Sørensen.

Og når prisene ikke blir godtatt oppstår det slåsskamper.

– Det oppstår konflikter, kjøpepress og det blir mye søppel i skolegården, sier rektoren.

Hard linje

Som representant for loven i skolegården legger hun seg nå på en hard linje. Så langt har pusherne bare fått beslaglagt sine kofferter, med muligheter til å hente dem ut etter skoleslutt. Nå blir også meldinger sendt til foreldrene.

– Jeg er glad for at rektor nå stopper dette. Skolen skal ikke være et sted for å selge varer og tjene penger, selv om det er de små selv som gjør det, sier leder Heidi Låker i Foreldrerådets arbeidsutvalg til Drammens Tidende.

Men alvoret i aktiviteten til tross, rektor Sørensen øyner håp for skolegårdspusherne.

– Det er ikke tvil om at Drammen får mange dyktige forretningsfolk i fremtiden, sier hun. (©NTB)