Krever igjen sekstimersdag

Fagforbundets leder Jan Davidse. Foto: Scanpix Les mer Lukk

<pFagforbundets leder Jan Davidsen mener at LO må børste støvet av kravet om sekstimersdag.</p

Det siste året har ansatte i kommunene hatt største vekst i sykefraværet med en økning på 6,1 prosent. Det kommer på toppen av at de fra før er mest syke. Sykefraværet i kommunal sektor er nå på 8,7 prosent, mot 6,6 prosent i staten og 6,3 prosent i privat sektor.

I gjennomsnitt er en heltidsansatt i kommunal sektor borte fra jobben hver 11. dag.

Jan Davidsen sier til VG at det er to viktige grunner til økningen:

For det første er sykefraværet høyt i kvinnedominerte yrker innen helse og omsorg, hvor belastningene er spesielt store og jobben fysisk krevende. For det andre har vi svært høy arbeidsdeltakelse, og det er et faktum at den siste arbeidskraften som hentes inn, ofte er mest ustabil.

– Som en tillitsvalgt sa til meg; hvis dere vil ha alle inn i arbeidslivet, må dere se at konsekvensene blir økt sykefravær, sier Davidsen.

Løsningen kan være å se på sekstimersdagen igjen, mener den mektige LO-toppen:

– Jeg tror det kan være riktig vei å gå i fremtiden, og at kostnadene samlet sett ikke vil øke, fordi du vil få ned fraværet og gjøre ansatte mer tilfreds. Og fornøyde medarbeidere jobber som kjent bedre, sier Davidsen. (©NTB)