Truet på internett med å ta gisler

<pFor bare to uker siden rykket norsk politi ut etter tips om at en 16-åring truet med å ta gisler på skolen sin i Nord-Trøndelag.</p

Stjørdal (NTB): Trusselen ble fanget opp på nettet av britisk politi som varslet Kripos.

Det lokale lensmannskontoret rykket ut til 16-åringens hjem. Gutten skal ha blitt svært overrasket over at truslene hans ble tatt på alvor. Det ble ikke noen straffesak ut av truslene hans.

- Vi har et betryggende system når politiet i utlandet kan sende beskjed og i løpet av få minutter gjør lokalt politi i stand til å handle, sier rektoren ved 16-åringens skole til NTB.

Skolen har ikke satt i verk spesielle tiltak etter truslene. Gutten blir fulgt opp av lærer og kontaktlærer, men får ellers ingen spesiell behandling.

Beredskap

Utdanningsetaten i Oslo kommune har sendt ut en oppfordring om å styrke beredskapen ved alle skolene i Oslo etter skytetragedien i Finland.

- Vi kommer til å be alle Oslos 174 skoler om å gjennomgå sine beredskapsplaner så raskt som mulig, sier assisterende direktør Kjell Richard Andersen i Utdanningsetaten til NTB.

I en e-post til Oslo-skolenes rektorer ber etaten også skolenes administrasjon og lærere om å være oppmerksomme på rykter og snakk blant elever om eventuelle faretruende videoer på nettet.

I etterkant av forrige skytetragedie i Finland i november i fjor dukket det opp et par trusselvideoer på nettet også i Norge.

Aksjoner

Etter massakren som ble begått på en skole i Tusby i fjor, har Kripos aksjonert fire ganger etter at trusselalarmene er blitt utløst. Ved alle anledningene er Kripos blitt varslet fra utlandet, opplyser assisterende sjef i Kripos, Ketil Haukaas, til NTB.

De største aktørene på internett som Google og Microsoft har samarbeid med blant andre FBI for å avdekke trusler om terror eller vold.

Haukaas sier at varslingssystemene nå fungerer svært godt.

Kondolanseprotokoll

Den finske ambassaden i Oslo la onsdag ut en kondolanseprotokoll i forbindelse med skoletragedien i Kauhajoki i Finland. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sendte onsdag brev til sin finske kollega Matti Vanhanen for å kondolere i forbindelse med skytetragedien i Finland.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) sendte et kondolansebrev til den finske undervisningsministeren Sari Sarkomaa der de uttrykte sin medfølelse med de pårørende og de øvrige elevene og lærerne ved skolen.

Forsideillustrasjon: Colourbox.com.