Innkalles til Stortinget

 
<pFinansminister Kristin Halvorsen (SV) blir innkalt til Stortinget for å redegjøre for Oljefondets mulige milliardtap i kjølvannet av konkursen i Lehman Brothers.</p

Oslo (NTB): Fra utgangen av første kvartal i år til utgangen av andre kvartal skal Oljefondet ha økt beholdningen av aksjer i investeringsbanken fra 1,7 millioner til rundt 17,5 millioner, ifølge Financial Times. Konkursen kan dermed ha påført fondet et tap i milliardklassen.

Nå krever nestlederen i Stortingets finanskomité, Ulf Leirstein (Frp), at Kristin Halvorsen møter i Stortinget for å redegjøre for saken. Det samme gjør Høyres Jan Tore Sanner, og dermed tyder alt på at hun må møte.

– Opplysningene som er kommet fram om at Oljefondet satset skyhøyt og kjøpte seg stort opp i Lehman Brothers rett før kollapsen, er meget graverende og alvorlige. Oljefondets penger handler om hele folkets sparepenger, og til nå har vi blitt informert om at forvalterne har hatt som mål å ta liten risiko. Nå må vi få på bordet hvilken gambling som egentlig foregår, sier Leirstein til Dagens Næringsliv (DN).

Han vil onsdag kontakte Stortingets presidentskap og be om at finansministeren innkalles. Halvorsen ønsket tirsdag ikke å kommentere saken overfor DN. (©NTB)