Norge kritiseres for fall på korrupsjonsindeks

Vannverkssaken på Rimerike er en av sakene som er nevnt i en rapport om korrupsjon fra Transparency International (TI). Her er tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen under rettens befaring ved slamanlegget under rettssaken. Foto Terje Bendiksby / SCANPIX. Les mer Lukk

<pMyndighetene får krass kritikk for at Norge faller ned til en 14. plass på årets korrupsjonsliste.</p

Berlin/Oslo (NTB-Kristian Skårdalsmo): Men også måten indeksen utarbeides på, møter kritikk.

Norges fall på rankingen skyldes dels økt bevissthet omkring problemet, men også at norske myndigheter svikter i kampen mot korrupsjon, mener Transparency International (TI).

- Stadig flere høyt profilerte skandaler de siste årene har økt forståelsen av at Norge faktisk har et reelt korrupsjonsproblem og ikke et skinnproblem, skriver generalsekretær Jan Borgen i TI Norge i en pressemelding.

Dommene i vannverkssaken på Romerike og korrupsjonsavsløringene i eiendomsavdelingen ved Ullevål universitetssykehus er eksempler på at problemet har kommet på dagsordenen i Norge.

- Korrupsjon er et problemStatssekretær Astri Aas-Hansen (Ap) i Justisdepartementet mener Norge må erkjenne at korrupsjon forekommer også her til lands. Men hun er ikke i tvil om at de store sakene som har blitt avdekket i Norge, gjør folk mer oppmerksomme.

- Større oppmerksomhet vil ha en forebyggende effekt, sier Aas-Hansen til NTB.

Norge har i år alle de andre nordiske landene foran seg på listen som ble offentliggjort tirsdag. Men at Norge kommer dårligere ut fordi flere saker er avdekket, reiser et vanskelig dilemma, mener Astri Aas-Hansen:

- Dette ser en jo med alle typer kriminalitet - når antallet saker øker, kan en spørre seg om det er fordi det blir mer kriminalitet, eller om politiet lykkes bedre i sitt arbeid. Jeg kan ikke si at det er det ene eller det andre.

Hun viser til at antallet saker i Norge på dette området økte kraftig fra 2005 til 2007.

Kritisk til metode

TIs måling, som det ofte refereres til, baserer seg på investorers og analytikeres oppfatninger av graden av korrupsjon i stat og kommuner. Men mange er kritiske til måten indeksen utarbeides på.

- TIs persepsjonsindeks er et viktig instrument for å sette korrupsjonsproblematikken på dagsorden. Slike rapporter skal en alltid ta alvorlig. Samtidig må vi huske på at dette er en måling av inntrykk, skriver korrupsjonssekspert Henrik Lunden i Norad i en e-post til NTB.

- En effekt av å fokusere på intern korrupsjon og slå ned på dette kan derfor være at Norge paradoksalt nok rykker ned på en slik liste, slår han fast.

Lunden peker videre på at Norge engasjerer seg i en rekke initiativer for å bekjempe internasjonal storskalakorrupsjon.

- I lys av dette og sett i forhold til hvilke land som er foran oss, kan Norges plassering på TIs liste synes litt forunderlig, mener han.

- Må bruke loverMen Jan Borgen fra TI Norge retter sterk kritikk mot norske myndigheter i sine uttalelser.

Det forebyggende arbeidet mot korrupsjon prioriteres ikke høyt nok, mener han og sier dårlig kvalitet på offentlige ledere, vennskapsansettelser og aksept av inhabilitet er noe av årsaken at myndighetene ikke tar tak i problemet.

- Resultatet er tap av tillit til politikere og offentlig ansatte, mener Borgen.

Organisasjonen peker også på en mulig årsak til at så få personer blir dømt for korrupsjon i Norge:

- Det svikter i bevilgningene til politiet. Politiet har verken kapasitet eller kompetanse til å være effektive.

Statssekretær Aas-Hansen viser for sin del til at myndighetene har bevilget mer penger og fått på plass nye dataverktøy til bekjempelse av økonomisk kriminalitet. (©NTB)