Frykter at finanskrisen vil overskygge FN-målene

 Illustrasjon: Scanpix/ABc Nyheter Les mer Lukk

<pStatsminister Jens Stoltenberg frykter at den globale finanskrisen vil overskygge FNs arbeid med tusenårsmålene. </p

Fakta om FNs tusenårsmål  
FNs tusenårsmål ble vedtatt i 2000, og de åtte målene skal være nådd innen 2015.
* Tallet på mennesker som lever på under 1 dollar dagen og som lider av sult, skal halveres.
* Alle barn skal få tilgang til grunnskoleutdanning.
* Kjønnsdiskriminering skal bekjempes og kvinners rettigheter styrkes.
* Dødeligheten blant barn under fem år skal reduseres med to tredeler.
* Dødeligheten i forbindelse med graviditet og barnefødsler skal reduseres med tre firedeler.
* Spredning av hiv/aids, malaria og andre sykdommer skal stanses.
* En miljøvennlig og bærekraftig utvikling skal sikres, og tallet på mennesker som ikke har tilgang til rent vann og sanitæranlegg, skal halveres.
* Det skal opprettes et globalt partnerskap for utvikling. (©NTB)

Statsminister Stoltenberg er i New York i forbindelse med at FNs 63. hovedforsamling åpner tirsdag.

– Det viktigste på hovedforsamlingen i år blir å gjøre opp status for tusenårsmålene FN satte seg i 2000, sier Stoltenberg.

– Nå er vi halvveis til 2015, hvor disse skulle nås, og nå skal vi oppsummere hvor langt har vi kommet.

Kan overskygge

Men ifølge statsministeren er det en utfordring å unngå at krisen som nå herjer markeder verden over, tar oppmerksomheten bort fra de store globale utfordringene FN skal gi seg i kast med.

– Det frykter jeg, og det mener jeg lett kan skje, sier Stoltenberg

– Selv om finanskrisen er alvorlig, og det er dramatisk i USA der staten må ta over store finansinstitusjoner, vil det være synd om det overskygger kampen mot fattigdom og bekjempelse av klimaendringene, sier statsministeren videre.

Kvinnehelse

I arbeidet med FNs tusenårsmål finnes det ifølge Stoltenberg mange gode nyheter, blant annet når det gjelder fattigdomsbekjempelse.

– Et av målene er å halvere fattigdommen i verden. Det ligger vi an til å greie. Også barnedødeligheten går ned, sier statsministeren.

Men på andre områder, som for eksempel kvinnehelse, står det svært dårlig til.

–-Hvert eneste minutt dør en kvinne i barsel, sier Stoltenberg, som på FNs toppmøte skal lede en sesjon om helse og utdanning.

Ferske tall om antall sultende i verden og varsler om nye sultkatastrofer, understreker behovet for oppmerksomhet mot FNs arbeid. I en rapport forrige uke slo FNs organisasjon for landbruk og ernæring, FAO, fast at 923 millioner mennesker sulter i dag og at tallet økte med 75 millioner i løpet av 2007.

– Ikke Bush-møte

I tillegg til møter om klimapolitikk, og avskoging, skal statsministeren ha en lang rekke tosidige møter, blant annet med sin hardt prøvede britiske kollega Gordon Brown og Afghanistans president Hamid Karzai.

VG meldte i august at det går mot et møte mellom Jens Stoltenberg og USAs president George W. Bush. Men statsministeren avviser at det foreligger konkrete planer om et møte under dette USA-oppholdet.

– Det blir ikke et eget møte med Bush, sier Stoltenberg, men han legger til at det er mulig de to vil møtes på sidelinjen under hovedforsamlingen denne uka.

Håper Bush snakker klima

Stoltenberg sier han forventer at Bush i sin tale til hovedforsamlingen tirsdag gjør opp status for hva han har fått til som president de siste åtte årene, men også at han kommer til å peke på oppgavene verdenssamfunnet står overfor, som Irak og Afghanistan.

– Men jeg håper han også sier noe om klima og tusenårsmålene, som jo er hovedtema for Hovedforsamlingen, sier Stoltenberg til NTB.

Mandag dro statsministeren til Minneapolis, der han blant annet møtte det norsk-amerikanske miljøet, i tillegg til at han hadde samtaler med guvernør Tim Pawlenty og besøkte et forskningsprosjekt på biodrivstoff. (©NTB)