Skjerpet straffer i Wonderboy-saken

Advokat Berit Reiss-Andersen og advokat Erling O. Lyngtveit i samtale før den såkalte Wonderboy-saken startet i Høyesterett tirsdag. Foto: Scanpix Les mer Lukk

<pDen 32 år gamle Danny Bungard fikk etter anke skjerpet straffen med ett år til 15 års fengsel i Høyesterett fredag.</p

32-åringen syntes lagmannsrettens straff på 14 års fengsel for smugling av nærmere 800 kilo hasj var for streng og anket straffeutmålingen til Høyesterett.

Fredag ettermiddag kom svaret fra landets høyeste domstol. En enstemmig rett skjerpet straffen til 15 års fengsel, det samme han ble dømt til i tingretten.

Seks andre dømte i den såkalte Wonderboy-saken fikk også skjerpet sine straffer.

To som var dømt til 12 års fengsel fikk i Høyesterett dommer på 13 år, to som var dømt til ti års fengsel fikk elleve år, en som var dømt til fengsel i seks år fikk sju års fengsel, mens en som var dømt til fire år og sju måneders fengsel fikk en dom på seks år. Disse straffeutmålingene er også i overensstemmelse med dommene fra tingretten.

Organisert kriminalitet

Høyesterett kom fram til at straffene for de fleste av de dømte måtte skjerpes fordi de var med i en organisert kriminell gruppe.

Gruppen ble avslørt i forbindelse med etterforskningen av NOKAS-ranet da politiet spanet på personer som kunne stå i forbindelse med David Toska.

Kommunikasjonskontroll avdekket en omfattende kontakt mellom de domfelte med sikte på innførsel av store mengder hasj til Norge. De involverte brukte blant annet koder når de omtalte kvantum narkotika eller ga videre telefonnummer.

Høyesterett mener at fengsel i 12 år må være utgangspunktet ved profesjonell innførsel av så store mengder hasj som det er tale om i denne saken. Straffen ble skjerpet fordi handlingene er et ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, noe som etter rettens mening øker strafferammen fra 15 til 20 år.

Brukte NOKAs-penger

Høyesterett er enig med de andre rettsinstansene at Danny Bungard er hovedmannen i ligaen. Han har, ifølge retten, hatt full kunnskap om hvilke penger som ble sendt ut og inn av Norge, også 4,3 millioner kroner som David Toska leverte for å bruke til hasjkjøp.

Selv om bare en liten del av beløpet ble brukt, ble Bungard også dømt for grovt heleri.

David Toska er tidligere blitt dømt i denne saken, men han anket ikke dommen. (©NTB)