Tror fangstmenn døde av blyforgiftning

17 fangstmennene som døde under overvintring på Kapp Thordsen på Svalbard Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren Les mer Lukk

<pDe 17 fangstmennene som døde under overvintring på Kapp Thordsen på Svalbard vinteren 1872/73, hadde svært høye blynivåer i skjelettet og døde trolig av blyforgiftning.</p

Dette er den foreløpige konklusjonen fra forskere ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Universitetet i Tromsø som i sommer har undersøkt beinrester fra noen av de 17 likene.

I mange år trodde man at det var skjørbuk som førte til at de 17 fangstmennene døde, og dette er også dødsårsaken som står nedskrevet i Svalbards historie.

– Våre funn fører nok til at historien må skrives om, sier overlege Ulf Aasebø ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø til Svalbardposten.

– Vi fant veldig høye blynivåer i beinrestene. Dette tyder på meget høye konsentrasjoner av bly i blodet til fangstmennene, sier Aasebø.

Han forteller at blyverdiene er høyere enn verdiene hos pasienter som kommer inn med livstruende blyforgiftning, men ønsker så langt ikke å konkludere med at blyforgiftning er den eneste dødsårsaken.

– Vi kan si at det må ha vært en sterkt medvirkende årsak, sier han.

Blyet kom trolig fra hermetikkboksene som ble brukt på den tiden.

– I hermetikkboksene vi fant, var det så mye bly at det hang som istapper inne i boksene, forteller historiker Kjell G. Kjær til Svalbardposten. (©NTB)