Negativ til felles nødnummer

 
<pLegeforeningen er kritisk til forslaget om å innføre et felles nødnummer for brann, politi og helse.</p

Forslaget i stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet, samvirke og beredskap skal legges fram for justiskomiteen på Stortinget.

- I en medisinsk nødsituasjon må pasienter, pårørende eller andre som ringer inn, møte kvalifisert helsepersonell som førstekontakt.
Organisering av nødmeldetjenesten må ikke medføre at livreddende behandling blir forsinket, skriver Legeforeningen i et brev til helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), justisminister Knut
Storberget (Ap), og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

I brevet fraråder også Legeforeningen at antall nødmeldingssentraler reduseres betydelig. Legeforeningen mener at forslaget til organisering av nødmeldetjenesten ikke ivaretar det store volumet av vanlige akuttmedisinske henvendelser. (©NTB)