-10 millioner småbarn dør unødig hvert år

 Illustrasjonsfoto: Scanpix
<p Vel 10 millioner barn under fem år dør årlig av årsaker som kunne vært behandlet både enkelt og billig, sier organisasjonen Leger uten grenser. Nå ber de folk gi litt av sin tid.</p

Foto: Scanpix

Organisasjonen setter i gang en kampanje for å spre kunnskap om den helt unødvendige barnedødeligheten som rammer så mange.

– De fleste av dem kunne vært reddet, sier fungerende generalsekretær Dag Horntvedt i Leger uten grenser. Han ber bolk donere litt av sin tid til kampen mot barnedødelighet.

– Malaria, underernæring, meslinger, diaré og luftveisinfeksjon tar livet av over 10 millioner barn under fem år hvert år. Metodene for å behandle disse sykdommene er enkle, sier Horntvedt.

Lett og vanskelig

Malaria alene tar livet av nesten en million barn under fem år hvert år, til tross for at det bare trengs en ukes behandling med billige medisiner. Vaksine mot meslinger har eksistert i rundt 50 år. Likevel dør en kvart million hvert år av sykdommen.

– Første gang du blir vitne til at et lite barn dør unødig, forandrer du deg for alltid. Når du blir vitne til at dette skjer igjen og igjen, forstår du imidlertid at det nettopp er forandring som må til, sier Horntvedt.

Leger uten grenser mener at det viktigste som må skje, er en holdningsendring. Derfor iverksetter de denne uka en kunnskapskampanje. Færre dør når flere vet, sier han.

Færre dør når flere vet

– Vi ønsker å engasjere folk til å skrive blogginnlegg, kreve politisk handling eller inspirere noen til å reise sammen med oss og redde liv. Men da må folk vite hva det er snakk om, sier Horntvedt.

Metodene for å bekjempe disse sykdommene er både enkle og billige, og resultatene måles alltid i liv og død.

Leger uten grenser har opprettet en egen nettside for å gjøre informasjon tilgjengelig for alle. Her finner man også videofilmer hvor feltarbeidere forteller sine historier. Organisasjonen har også opprettet flere gratis telefonnumre hvor publikum kan ringe inn og lære om barnedødelighet.

– Alt vi ber om er at den norske befolkningen donerer tid, sier Horntvedt.

FN-mål

FNs mål er å redusere dødeligheten blant barn under fem år med to tredeler i perioden fra 1990 til 2015. Nå er to tredeler av tiden gått, men barnedødeligheten bare redusert med en femdel, ifølge FNs egne tall.

– Norge er en dyktig og viktig pådriver for at FN skal nå sine tusenårsmål. Spørsmålet er likevel om ikke også regjeringen har gjort for lite for sent for å verne om de aller svakeste blant oss, sier Horntvedt.

Statsminister Jens Stoltenberg har personlig vist et stort engasjement gjennom flere år for å bekjempe dødeligheten blant småbarn og mødrene deres, og Horntvedt sier at Leger uten grenser ikke kritiserer regjeringens innsats.

– Vi er stort sett imponert over innsatsen. Men det er en etterlysning av enda mer. For det må gjøres mer om man skal nå målet, sier fungerende generalsekretær Dag Horntvedt til NTB.