- Terrorister truer med å forgifte dansk drikkevann

På et islamistisk nettforum har det blitt lagt fram og diskutert planer om å forgifte drikkevannet i Danmark, Storbritannia og EU for øvrig. Illustrasjonsfoto:Colourbox Les mer Lukk

<p- Førstegenerasjons islamister i Vesten er blitt farligere, sier politisjef.</p

Den første generasjonen militante islamister, de som er født i land utenfor Vesten, har lenge vært mest opptatt av konfliktene i sine egne hjemland. De utgjorde tidligere ingen konkret trussel mot Danmark, sier Jacob Scharf, sjef for det danske politiets etterretningstjeneste (PET), til Berlingske Tidendes nettutgave.

– Så når førstegenerasjon plutselig har begynt å fatte interesse for det som skjer utenfor hjemlandenes konfliktsoner, er det noe vi må være meget oppmerksomme på, sier han, og betegner utviklingen som «eksplosjonsfarlig».

Scharf skiller altså mellom førstegenerasjons ekstremister, og andre generasjon eller såkalte «home growns», som er unge militante islamister som har bodd hele sitt liv i Danmark.

Den eldre generasjonen har internasjonale forbindelser og kan blant annet utgjøre et støttenettverk for tilreisende ekstremister, mener den danske etterretningstjenesten.

Danmark utpekt

Scharf ser for seg et mulig samarbeid mellom flere grupper terrorister, og påpeker at Danmark har vært nevnt konkret som terrormål i flere sammenhenger siden i vår.

Men hen vil ikke svare på om administrative utvisninger er skjedd i flere tilfeller enn det man forsøkte å få gjennomført med de to tunisierne som ble arrestert, mistenkt for å planlegge å drepe avistegneren Kurt Westergaard i Jyllands-Posten.

Ifølge PETs siste årsrapport har slike administrative utvisninger skjedd flere ganger. Utvisningene skjer på politiets begjæring og med regjeringens godkjenning, uten at sakene bringes for retten.

Forgifte drikkevann

I en rapport fra det amerikanske terrorovervåkingssenteret Jamestown Foundation i USAs hovedstad Washington heter det at et stort, islamistisk internettforum har lagt fram og diskutert planer om å forgifte drikkevannet i Danmark, Storbritannia og EU for øvrig. Danmark er trukket fram spesielt på grunn av Muhammed-karikaturene.

Planen og debatten er blitt presentert og debattert siden 16. august på nettstedet al-ehklaas.net, ifølge Jamestown Foundations artikkel. Overskriften på planen og debatten har vært «Et slag for å knuse Danmarks rygg». Debatten har handlet om måter og midler som kan brukes for å forgifte Danmarks vannkilder og vannressurser for å forårsake massedød.

Men ikke alle debattanter har støttet forslaget. Noen har argumentert imot med den begrunnelsen at massedrap ikke kan rettferdiggjøres religiøst og heller ikke har støtte i noen islamsk fatwa.

I planen står det blant annet at islamistene må drive grundig etterretning for å finne de rette målene, at det må gjennomføres en annen operasjon samtidig som avledningsmanøver, at forgiftningen må gjennomføres av en «hvit» islamist og at vedkommende må forlate Danmark straks oppgaven er gjennomført.

– Penger til al-Qaida

Det danske Center for Terroranalyse (CTA), som er en del av PET, skriver i en ny rapport at personer og nettverk i Danmark sannsynligvis sender penger til terrornettverket al-Qaida.

Men CTA sier samtidig at de ikke har sterke bevis for antakelsen fordi pengene går gjennom flere ledd. Ifølge CTA samles det også inn penger til humanitære formål av noen av de samme personene og nettverkene. (©NTB)