Kjønnsdelt svømming i Oslo

 
<pAv hensyn til muslimske elever må gutter og jenter ved Møllergata skole i Oslo ha gym og svømming hver for seg. Til og med svømmelæreren må ha «riktig» kjønn.</p

– Som følge av innvandringen til byen oppsto problemstillingen med at muslimske jenter ikke fikk lov til å ha kroppsøving og svømming sammen med gutter. Da måtte skolen finne ordninger, sier skolens rektor Eva Kjøge til NTB.

Hun er selv nytilsatt ved skolen og har ennå ikke tatt stilling til om den årelange praksisen skal fortsette.

– Ordningen ble innført for mer enn ti år siden. Jeg startet her i august og ønsker å se hvordan dette fungerer før jeg eventuelt gjør endringer. Dette er en sak som også er viktig å diskutere med foreldrene, sier hun.

Lovstridig

Rene gutte- og jenteklasser i kroppsøving og svømming kan være i strid med opplæringsloven. Der heter det at organiseringen av elever i grupper til vanlig ikke skal skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet.

Rektor Eva Kjøge viser imidlertid til at kravet om å tilby tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp i norsk skole og anfører at kjønnsdelingen kun omfatter ett enkelt fag.

– Dette skjer kun i kroppsøvingsundervisningen, ikke i de andre fagene, sier hun.

Ved skolene Hersleb og Vahl på etnisk sammensatte Grønland i Oslo er det ikke kjønnsdelt undervisning i gym og svømming.

– Det har aldri vært noe stort tema hos oss. Her får elevene kle seg som de vil, og det har ikke kommet krav om kjønnsdeling. Enkelte elever deltar ikke, men de får tilbud om tilrettelagt svømmeopplæring for kvinner utenom skolen, sier rektor Trine Haugen ved Vahl skole til NTB.

Ved Møllergata er kjønnsdelingen først og fremst gjort av hensyn til religiøse og kulturelle krav til sømmelighet, men Kjøge mener det også kan være pedagogiske grunner til å la gutter og jenter gymme atskilt.

– Det kan være fornuftig i enkelte aktiviteter, for eksempel ballspill, der jentene kan ha et større utbytte av å være alene.

Måtte slutte

I fjor slo Fylkesmannen i Oppland fast at Kringsjå skole på Lillehammer handlet i strid med opplæringsloven etter å ha kjønnsdelt sjette trinn i tre fag – gym, kunst og håndverk og natur og miljø. Elevdelingen var pedagogisk begrunnet i et konfliktfylt klassemiljø der jentene var sterkt i mindretall.

– Riktignok er kortvarige inndelinger etter disse kriteriene lov, men halvannet år er ikke akseptabel, sa fylkesmann Kristin Hille Valla og utdanningsdirektør Trond Johnsen til Gudbrandsdølen Dagningen i november. Dermed måtte skolen endre praksisen.

Utdanningsdirektoratet sentralt vil ikke mene noe om den aktuelle saken på Møllergata skole, men sier loven åpner for kjønnsdeling i visse tilfeller – dersom det finnes en god saklig begrunnelse og skillet skjer unntaksvis. (©NTB)