- Udemokratisk i Kirken

 
<pDemokratireformen i Den norske kirke ble sendt ut på høring til 1.700 instanser. Kirkedepartementet hadde fredag formiddag mottatt 42 uttalelser. Høringsfristen går ut mandag.</p

Det gir en svarprosent på 2,5. Blant menighetsrådene og fellesrådene er svarprosenten enda lavere – henholdsvis 2,3 og 1,9, skriver Vårt Land.

Trond Bakkevig ledet utvalget som skulle foreslå tiltak for å styrke demokratiet i Den norske kirke. Utvalget la fram sine forslag til tiltak i mai. I juni mottok alle landets 1.235 menighetsråd og de om lag 420 fellesrådene utvalgets innstilling. Det samme gjorde de elleve biskopene, de elleve bispedømmerådene, Bispemøtet, Kirkerådet, de teologiske utdanningsinstitusjonene og et titall andre organisasjoner. Mange reagerte på kort svarfrist og på at dokumentet ble sendt ut etter at mange av rådene hadde vært samlet for siste gang før ferien.

Mange av dem som likevel har svart, bemerker dette. Innset menighetsråd i Nidaros kaller tidspunktet for høringen «grunnleggende udemokratisk».

Ingen i Kirkedepartementet kunne fredag uttale seg om saken til Vårt Land, men kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz sier at departementet regner med at de fleste høringssvarene kommer i løpet av kommende uke. (©NTB)