Vil stramme inn asylpolitikken

 
<pStrengere asylpolitikk er én av seks reformer lederen i Oslo Ap Jan Bøhler mener må til for å fange opp det folk flest er opptatt av.</p

– Ap skal være det store og brede folkepartiet. Da må vi høre mer på vanlige folk der det er fornuftig. Et parti som ber om sympati fra nær halvparten av velgerne, må være dyktige til å ta tak i det folk er opptatt av, og slippe fornuften løs, sier Bøhler til VG.

Derfor ber han blant annet om en «klargjøring av asylpolitikken».

– Vi må gjøre det klinkende klart for menneskehandlere og andre som styrer strømmen av asylsøkere at Norge ikke er noe fristed. Når 60 prosent av asylsøkerne får avslag, er det noen som alvorlig har misforstått hvor listen ligger i Norge, sier Bøhler.

Andre tiltak fra lederen av Oslo Ap: Pålegge skolene å gi et tilbud – praktisk eller teoretisk – til alle under 18 år, gjennomføre en større helsereform, åpne for mer vannkraftutbygging (dog ikke i fredede vassdrag), styrke politiets arbeid for å oppklare innbrudd, tyverier og skadeverk – og bedre rusomsorg. (©NTB)