Fotlenkesoning starter

 
<pMandag starter prøveordningen med å la noen straffedømte sone hjemme. </p

De straffedømte vil få elektronisk fotlenke, og skal sone straffen sin i egen bolig. I første omgang er det en prøveordning i seks regioner som omfatter seks fylker.

Unge lovbrytere og førstegangsdømte vil bli prioritert. Kravet er at den straffedømte studerer eller har jobb. Etter studie- eller arbeidsdagens slutt, må personen oppholde seg hjemme.

– Dette tiltaket kan gi mange domfelte en helt ny sjanse til å ivareta sine familiære, sosiale og økonomiske forpliktelser. dermed minskes risikoen for at lovbryteren begår ny kriminalitet, sier justisminister Knut Storberget til Dagbladet.

I statsbudsjettet for i år ble det bevilget 40 millioner kroner til gjennomføring av prøveordningen. Målet er at ordningen neste år skal tilsvare om lag 130 fengselsplasser.

Fotlenker vil være et tilbud til dem som er dømt til ubetinget fengsel i inntil fire måneder, eller som har fire måneder igjen til prøveløslatelse. (©NTB)