- Ingen mistanke om pensjonsjuks

Lederen i Stortingets pensjonsstyre, Sigvald Oppebøen Hansen (Ap). Illustrasjon: Scanpix/ABC Nyheter Les mer Lukk

<pLederen i Stortingets pensjonsstyre, Sigvald Oppebøen Hansen (Ap), tror ikke at det ligger bevisst juks bak de ureglementerte pensjonsutbetalingene.</p

– De stortingsrepresentantene som har fått for mye, må betale tilbake på lik linje med andre i samfunnet. Jeg har ingen grunn til å tro at det er snakk om bevisst lureri, men snarere mangel på kunnskap, sier Oppebøen Hansen til NTB.

Han ville onsdag fortsatt ikke bekrefte navn eller beløp, ettersom rapporten fra Riksrevisjonen er unntatt offentlighet og at saken er overlatt til Stortingets administrasjon for videre oppfølging. Om det kan bli aktuelt å sette i verk tiltak ut over tilbakebetaling, vil han heller ikke si noe om.

Sigvald Oppebøen Hansen (Ap)

– Men jeg har fått med meg de forklaringene som er gitt til avisene. Og jeg må si noe av det jeg leser, overrasker meg litt. Reglene er egentlig ganske ukompliserte, og alle som får sin søknad om førtidspensjon innvilget, får en klar redegjørelse om hvilke forpliktelser som er knyttet til pensjonen, sier Oppebøen Hansen.

Kapitalinntekt

Han godtar heller ikke en forklaring som går ut på at kapitalinntekt ble tatt ut i troen på at den ikke skulle regnes som lønnsinntekt og at beløpet dermed ikke var omfattet av pensjonsreglene (Magnus Stangelands versjon, red.anm.).

– Tar du utbytte, er det lønn. Så enkelt er det, sier Oppebøen Hansen.

Han vil ikke spekulere i om Riksrevisjonens stikkprøver bare viser toppen av et isfjell og at det blir et ras av lignende saker.

– Riksrevisjonen foretok ingen spesifikk gransking av Stortingets pensjonsordning, men oppdaget disse tilfellene under en bredere gjennomgang av utbetalinger fra Statens Pensjonskasse, sier pensjonsstyrets leder.

Administrasjonen vil nå be om forklaringer fra alle som er nevnt i Riksrevisjonens rapport, og skal legge fram forslag til endringer i kontrollen på pensjonsstyrets møte i oktober.

De seks tidligere stortingsrepresentantene som er nevnt i rapporten, er tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF), Aps finanspolitiker Erik Dalheim, Sps Magnus Stangeland, Høyres tidligere parlamentariske leder Anders Talleraas, Hallgrim Berg fra Høyre og tidligere Ap-statsråd og nestleder i partiet, Thorbjørn Berntsen.

Gjøres av andre

– Vi må åpenbart få en bedre kontrollordning, og den bør foretas av andre enn Stortinget selv, kanskje heller Statens Pensjonskasse, sier Oppebøen Hansen.

Forvaltningssjef Randi Wisnes Haugen i Stortingets administrasjon vil ikke kommentere de enkelte forklaringer som er gitt i mediene. Nå blir alle dem som er nevnt i Riksrevisjonens rapport, bedt om å avgi forklaring.

Wisnes Haugen vet ikke på stående fot hvor mange stortingsrepresentanter som i tiårsperioden 1998-2008 har fått innvilget førtidspensjon, men utelukker ikke at det kan dreie seg om flere enn de seks som er nevnt i mediene.

– Det jeg kan si, er at det per i dag er 13 personer som hever slik pensjon, sier forvaltningssjefen.

Dette dreier seg altså om tidligere stortingsrepresentanter som er under 65 år, men som ved å legge sammen alder og tjenestetid på Stortinget kommer opp i tallet 75 og dermed innfrir den såkalte 75-årsregelen. (©NTB)