- Krigsforbryter-tiltalen må avvises

Aktor, politiadvokat Jan Eirik Thomassen, og forsvarer Heidi Bache-Wiig. Foto: Scanpix Les mer Lukk

<pForsvarer Heidi Bache-Wiig mener Oslo tingrett må avvise krigsforbrytertiltalen mot den 42 år gamle bosniske muslimen Mirsad Repak når retten settes onsdag.</p

Krigsforbryter-saken  
* Rettssaken er den første krigsforbrytersaken i Norge etter rettsoppgjørene etter annen verdenskrig.
* Den tiltalte bosniske muslimen er blant annet tiltalt etter paragrafene 102 og 103 i straffeloven som trådte i kraft 7. mars i år.
* Paragraf 102 gjelder forbrytelser mot menneskeheten. Den som i et utbredt eller systematisk angrep rettet mot sivile begår overgrep, kan straffes med inntil 30 års fengsel.
* 103 handler om krigsforbrytelser mot en person. Den som i forbindelse med en væpnet konflikt begår overgrep mot en beskyttet person, kan dømmes til 15 års fengsel eller inntil 30 år dersom forbrytelsen er grov.
* Overgrepene i tiltalen er begått mot sivile serbere i 1992 forbindelse med krigen i Bosnia-Hercegovina. (©NTB)

Bache-Wiig mener tiltalen bryter med Grunnloven:

Forsvarer Heidi Bache-Wiig.

Forsvareren viser til at forbrytelser klienten anklages for, skjedde så tidlig som i 1992 da det raste krig i Bosnia-Hercegovina, mens han er tiltalt etter en norsk lovparagraf om slike internasjonale forbrytelser som først trådte i kraft 7. mars i år.

– I Norge dømmer vi etter norsk lov. Både straffeloven og Grunnloven slår fast at det skal skje med de lover som gjelder når gjerningen begås, ikke med tilbakevirkende kraft, sier Bache-Wiig til Aftenposten.

Aktor Pål K. Lønset argumenterer på sin side med at de nye norske straffebestemmelsene allerede i 1992 var internasjonal strafferett som Norge har forpliktet seg til å følge gjennom internasjonale avtaler.

Dessuten har Stortinget lagt til grunn at de nye lovparagrafene for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten skal ha tilbakevirkende kraft.

Etter at den tiltalte har svart på om han erklærer seg skyldig eller ikke, vil aktor og forsvarer gå en runde på hvert sitt syn på bruken av de nye straffebestemmelsene. Retten tar deretter pause til mandag, da dommeren kommer med sin avgjørelse, skriver Aftenposten. (©NTB)