- Alvorlig at nettet var nede

 
<pHelsetilsynet ser alvorlig på at Telenors mobilnett på Østlandsområdet var nede i tre timer mandag. Samtidig advarer helsedirektøren mot sammenslåtte AMK-sentraler.</p

Ifølge AMK-sentralen på Ullevål universitetssykehus berørte problemene med 113-nummeret mobilabonnenter i Ski, Asker og Bærum og Oslo.

– Vi ser alvorlig på dette fordi folk kanskje ikke får den hjelpen de trenger når de ringer nødnummeret, og at AMK-sentralene heller ikke kan få koordinert innsatsen, sier direktør Lars E. Hanssen i Helsetilsynet til NTB.

– Netteiernes ansvar

– Det er telenetteierne som har det hele og fulle ansvaret for at dette fungerer. Og det er veldig viktig at Telenor prioriterer helse, så vi håper virkelig at de satte inn de nødvendige ressursene og at de alltid er på hogget for å sørge for at 113 fungerer, sier helsedirektøren.

Han advarer mot å slå sammen 113-sentraler til større enheter.

– Vi er opptatt av at systemet skal være robust. Hvis en 113-sentral faller ut, og det er en stor sentral, vil jo konsekvensene være enda større, sier Hanssen.

Koblet til feil nummer

Feilen skyldtes en skade som følge av gravearbeid i Oslo-området, opplyser informasjonssjef Scott Engebrigtsen i Telenor.

– Vi beklager de ulemper dette har medført for våre kunder, sier han.

Feilen førte også til at mange opplevde å bli satt over til feil person til tross for at de ringte riktig nummer. Derfor ble mobilsvar stengt av frykt for at private opplysninger skulle komme på avveie. Fasttelefoni og SMS fungerte som normalt.

– Ha alternativer til mobil

Oppetiden på mobilnettet i Norge er nær 100 prosent, poengterer informasjonsdirektør Elisabeth Sørbøe Aarsæther i Post- og teletilsynet.

– Men det kan skje uhell, slik det tydeligvis har gjort her. Og det er alltid godt å ha en fasttelefon som alternativ til mobiltelefon eller telefoni via internett. Folk må tenke gjennom hvor avhengige de er av å nå fram akkurat der og da, sier informasjonsdirektøren til NTB.

Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF) mener det er uholdbart dersom systemet er så sårbart som man kan få inntrykk av etter denne episoden.

– Av hensyn til folks sikkerhet må ansvarlige myndigheter umiddelbart sørge for et skikkelig backupsystem, slik at vi i fremtiden unngår situasjoner som denne, sier han. (©NTB)