Mange urettmessig straffeforfulgt

 
<pSiden 2004 er 691 personer straffeforfulgt uten grunn, viser tall fra Justissekretariatet.</p

Mange venter nå på erstatning etter påståtte overgrep fra politi, påtalemyndighet og i noen tilfeller domstolen. Ventetiden på å få søknaden behandlet er på minst 18 måneder, skriver VG.

– Det er et svært høyt tall, særlig med tanke på at det dessverre er svære mørketall. Veldig mange er fortsatt ikke klar over at det eksisterer en ordning som skal rette opp overgrep politiet har begått. Dette skyldes ikke minst at politiet selv ikke informerer om erstatningsmulighetene når de henlegger saker, sier advokat John Christian Elden.

Siden 2004 er det utbetalt 60 millioner kroner til personer som er straffeforfulgt uten grunn.

Statsadvokat Harald Strand hos Riksadvokaten mener tallet ikke er særlig høyt.

– Politiet kan ikke få en så lav terskel for å ta ut siktelse eller bruke tvangsmidler i etterforskningen at de må være 100 prosent sikre på at den som etterforskes vil bli dømt. Det ville i så fall sterkt redusere politiets muligheter for å få oppklart straffbare forhold, sier Strand. (©NTB)