Slår sprekker

 
<pEn av Grønlands største isbreer er i ferd med å sprekke.</p

Det er den enorme Petermann-breen, den største flytende ismassen på den nordlige halvkule, som er i ferd med å gå i oppløsning. En enorm sprekk på 11 kilometer er i ferd med å skille en isblokk på 28 kvadratkilometer fra breen. I verste fall kan en tredel av breen bryte løs. Hva dette kommer av og hvilke konsekvenser det får, er forskerne uenige om.

– Dette er et signal, men vi vet ikke helt hvordan vi skal tolke det, fortalte den amerikanske romfartsorganisasjonen NASAs isforsker Jay Zwally til nyhetsbyrået AP.

Normalt?

Det forskerne nå spør seg, er om Petermanns vekttap følger normal breevolusjon, eller om det skyldes global oppvarming. Spesielt oppmerksomme er de på at fenomenet forekommer stadig lengre mot nord. Forskeren Konrad Steffen fra University of Colorado mener på sin side at forvitringen er naturlig.

– Sprekken er ikke illevarslende. Dette er sånn det skal være, fortalte han AP etter et besøk på Grønland.

Høyere vannstand

Andre forskere frykter at utviklingen bidrar til høyere vannstand, slik det antas at issmeltingen i sørlige Grønland gjør.

Petermann er nemlig ikke den eneste breen som truer med å gjøre Grønland grønt. Den enorme Jakobshavnbreen sør på øya har ikke trukket seg hurtigere tilbake i de 150 årene den er blitt observert. Fra 2001 til 2005 mistet breen omtrent 94 kvadratkilometer.

– Den kan trekke seg tilbake i utallige kilometer, og det finnes ingen mekanisme som kan stoppe den, meddelte isforskeren Jason Box ved Universitetet i Ohio etter å ha fulgt og kartlagt Jakobsbreens bevegelser.

Globalt fenomen

Jakobsbreen og Petermannsbreen er riktignok ikke de eneste ismassivene som krymper.

8 juli i år mistet den argentinske isbreen Perito Morena en 60 meter høy isblokk på flere tusen tonn. Da var det flere forskere som ga klimaendringer skylden.