Pasienter fikk smittet blod

 
<pElleve av tolv undersøkte blodbanker bryter regler som skal sikre pasientene riktig og smittefritt blod.</p

Helsetilsynet er i gang med et tilsyn med landets blodbanker. Foreløpig er tolv av 25 tilsyn ferdig. Av disse tolv viser rapportene at bare én blodbank følger blodforskriften. De elleve andre er registrert med avvik eller regelbrudd.

– Avvikene viser at alle blodbankene fortsatt ikke er gode nok. De alvorligste avvikene er de som går på mangelfulle smittetester og karantenebestemmelser for blodgivere. Dette burde helt klart vært i henhold til regelverket, da blod og blodkomponenter er legemidler som brukes på svært syke mennesker, sier lege og leder Nils Tore Olsen i foreningen for blødere i Norge (FBIN) til VG.

Helsetilsynet vil ikke kommentere avvikene før tilsynet er gjennomført i samtlige 25 helseforetak. De resterende tilsynene skal gjennomføres første halvår neste år.

– Men det som er avvik er lovbrudd, og det som er merknader er forslag til forbedringer, sier tilsynets direktør Lars E. Hanssen.

Alle prøver som kan tyde på smitte hos blodgiver blir sjekket av Folkehelseinstituttet, og alle blodgivere blir sjekket for blodoverførbare infeksjoner som hiv, hepatitt B og C og syfilis.

Senest i fjor ble det kjent at Ullevål universitetssykehus i flere år på rad hadde sendt ut blod fra en blodgiver som var smittet med syfilis