Forfattere lærer terapeuter om ekteskapsproblemer

 
<pNordiske familieterapeuter søker inspirasjon og innsikt hos kjente forfattere.</p

Danske Carsten Jensen og finske Märta Tikkanen er blant de inviterte foredragsholderne når psykologer, leger, sosionomer og barnevernspedagoger fra hele Norden møtes til sin 8. felleskongress.

Norsk forening for familieterapi (NFFT) er vertskap for kongressen. Foreningen har godt håp om at medlemmenes arbeid og tjenester vil bli stadig mer etterspurt i årene som kommer.

– Ja, vi tror arbeidet vårt i økende grad vil bli etterspurt, sier styreleder Hans Christian Michaelsen i NFFT.

– Mange forfattere har innsikt og ikke minst evne til å kommunisere, som helt åpenbart vil være nyttige for våre medlemmer, sier han.

Michaelsen forteller at han i Carstens Jensens bok «Vi, de druknede» har funnet innsikt som gjorde det naturlig å invitere den danske forfatteren til kongressen for å forelese om krise som livsform og overleveringer mellom generasjonene i vår tid – en tid der tradisjonene svekkes.

Rivalisering

Finske Märta Tikkanen er invitert for å forelese om sitt spesialområde: Inspirasjon og rivalisering mellom ektepar eller samboere som har samme yrke. Märta Tikkanen har besøkt Norge flere ganger, blant annet etter at hun utga boken «To» som handler om hennes og ektemannen Henrik Tikkanens stormfulle ekteskap.

Märta Tikkanens ektemann Henrik, som både var forfatter og kunstmaler, oppmuntret henne hele tiden til å skrive og skal ha vært stolt da hun hadde ferdig et manuskript. Så lenge Märtas skriving var «mors lille hobby» skal alt ha gått på skinner. Men da hun gjorde suksess og fikk oppmerksomhet fra publikum, skal ting ha blitt noe vanskeligere.

Mangfold

Mangfoldet i familieliv og relasjoner slik det etter hvert også har utviklet seg i Norden som følge av økende kulturelt mangfold, er hovedtema for kongressen.

Dette vil også bli formidlet til de 900 kongressdeltakerne gjennom kunst og kultur.

50 utvalgte tegninger laget av barn fra hele Norden stilles ut, og Amalie Skrams Hus i Bergen har satt sammen en utstilling spesielt for anledningen. Flere kunstnere har bidratt, blant dem bildekunstneren Regine Hjertholm, Bjørn-Eivind Årtun og Svein Ove Kirkhorn. Den islandske bildehoggeren Erlingur Johnsson stiller ut en videopresentasjon.

Fra makro til mikro

Professor Johan Galtung, kjent for sine teorier om konfliktløsning, skal også forelese på kongressen. Konfliktløsning mellom nasjoner er hans spesiale, men i Bergen er det personlige relasjoner og familiekonflikter som er hans tema

– Galtung vil se på familiekonflikter fra ti perspektiver, og bringer med seg til kongressen to personer som skal eksemplifisere teoriene, forteller styrelede Hans Christian Michaelsen.