9 års forlenget drift ved Sellafield

Miljøverndepartementet ba fredag ettermiddag britiske myndigheter bekrefte at det planlegges drift til 2020 ved Sellafield-anlegget.Foto: Scanpix  Les mer Lukk

<pRegjeringen og miljøbevegelsen liker dårlig at det omstridte atomgjenvinningsanlegget Thorp i Sellafield i England forlenger driften fram til 2020, og ikke til 2011, som planlagt.</p

– Vi har visst at det var planlagt forlenget drift ved anlegget, men ikke at det skulle bli helt til 2020. Det er svært bekymringsfullt dersom dette stemmer, og regjeringen kommer til å intensivere innsatsen overfor britiske myndigheter i denne saken, sier statssekretær Heidi Sørensen (SV) i Miljøverndepartementet til NTB.

– Det er svært beklagelig at vi får denne trusselen hengende over oss i enda fem til ti år til, sier atomfysiker og daglig leder Nils Bøhmer i Bellona.

Han besøkte Sellafield-anlegget fredag. Der fikk han bekreftet fra atomenergiselskapet British Nuclear Fuels at anlegget kan komme til å stå i drift til 2020.

Stenges

Miljøverndepartementet ba fredag ettermiddag britiske myndigheter bekrefte at det planlegges drift til 2020 ved anlegget.

– Norske myndigheter må nå øke presset mot britiske myndigheter for å finne en alternativ løsning på hvordan atomavfallet skal håndteres, sier Bøhmer i Bellona.

Statssekretær Heidi Sørensen understreker at britiske myndigheter er veldig klar over regjeringens syn i Sellafield-saken. Det norske kravet er at det omstridte atomgjenvinningsanlegget stenges umiddelbart og at alt flytende radioaktivt avfall skal omgjøres til fast avfall og sikres.

Store lagre

Thorp-anlegget mottar atomavfall fra hele verden til reproduksjon. Hensikten er å utvinne uran og plutonium av det brukte brenselet, men prosessen fører også til store utslipp av atomavfall. Thorp-anlegget ble stengt i april 2005 etter en større lekkasje, men anlegget ble gjenåpnet i januar i år med redusert drift. På Stortinget er det bred politisk oppslutning om at Thorp-anlegget ikke burde åpnes.

At driften ved anlegget nå skal forlenges, henger sammen med at det på grunn av driftsstansen har oppstått lagre av avfall som skal gjenvinnes. Den forlengede driften kommer også fordi gjenvinningen tar lengre tid siden det ikke er full drift ved anlegget.

Dårlig nytt

– Dette er dårlige nyheter. Det er viktig at Norge nå holder trykket oppe i denne saken, og at regjeringen gir uttrykk for en klar norsk holdning i møtet med britiske regjeringskolleger, sier Venstres miljøpolitiske talsmann på Stortinget, Gunnar Kvassheim, til NTB.

Også Venstres stortingsgruppe besøkte Sellafield-anlegget da nyheten om forlenget drift ble kjent.

– Ledelsen ved anlegget sier den er kontraktsbundet til å gjenvinne det radioaktive materialet som kommer fra andre land. Vi oppfordret ledelsen til å forsøke å finne en løsning som gjør at avfallet lagres i stedet for å gjenvinnes. Gjenvinning har vist seg å være en mye mer risikofylt prosess. En lagring av avfallet vil gjøre at Thorp kan avvikles som gjenvinningsanlegg mye raskere, sier Kvassheim. (©NTB)