SV vil ha makspris på SFO

SV, her representert av leder Kristin Halvorsen og nestleder Audun Lysbakken, vil ha makspris også for SFO. (Foto: Scanpix) Les mer Lukk

<pSV vil utvide ordningen med makspris i barnehager til også å gjelde SFO. Krav til kvalitet og innhold i skolefritidsordningen kommer også i SV-programmet for neste periode.</p

– Vi har bygd barnehager med begge hender, og vi har fått prisen kraftig ned siden vi kom inn i regjering. Nå er turen kommet til skolefritidsordningen. Neste periode er det SFO sin tur, slår SV-leder Kristin Halvorsen fast overfor NTB.

Hun forteller at arbeidet med å snekre nytt partiprogram for neste periode er i full gang, og at veldig mange av innspillene handler om skole og SFO.

Både makspris, krav til kvalitet og SFOs rolle i skolehverdagen er tema.

Forskjell: 24.000 kroner

Tusenvis av førsteklassinger går til sin første skoledag mandag. De fleste av dem er på skolen også før og etter timene med undervisning. Men både tilbud og pris for en plass i SFO varierer voldsomt fra kommune til kommune.

En full plass kostet fra 500 kroner i Kåfjord til 2.710 kroner i Søgne i fjor, som er den ferskeste landsoversikten publisert av Statistisk sentralbyrå.

Det er skremmende at så store prisforskjeller blir akseptert. Forskjellen blir formidable 24.310 kroner i året.

Og selv om timetallet i småskolen øker med fem klokketimer i uka på de fire første skoletrinnene fra i høst, slik at tiden på SFO blir kortere, velger mange kommuner å øke prisen på SFO med 3 – 5 prosent.

– Skremmende

– Det er skremmende at så store prisforskjeller blir akseptert, sier lederen i Foreldreutvalget for grunnskolen, Loveleen Rihel Brenna til NTB.

– SFO er en kasteball som ingen har ønsket å ta skikkelig ansvar for. Vi jobber for at det må innføres makspris i SFO. Dessuten må det settes krav til innholdet og kvaliteten på tilbudet, legger hun til.

Mange foreldre ser SFO som en forlengelse av skolehverdagen, mens det flere steder kun fungerer som en oppbevaringsplass.

– De fleste foreldre må jobbe og klarer seg ikke uten SFO. De har ikke noe valg. Da kan vi ikke overlate dette til kommunene, slik regjeringene til nå har gjort, sier Rihel Brenna.

Mange henvendelser

Neste periode må SFO på partiprogrammet, og det vil også handle om kvaliteten på tilbudet og hele SFOs rolle når skoledagen utvides. Nå tar SV-leder Kristin Halvorsen utfordringen. Hun har gjennomført barnehageløftet, er klar over forskjellene i SFO og beredt til å gå til valg for å gjøre noe med dem.

– Jeg får mange henvendelser fra foreldre om dette, og innspillene fra våre medlemmer i forarbeidet til nytt partiprogram er klare. Til tross for en betydelig bedring i kommuneøkonomien og økt timetall i skolen, ser vi at mange kommuner øker prisen på SFO, sier Halvorsen.

– Betyr det konkret at dere går til valg på makspris i SFO?

– Ikke bare makspris. Neste periode må SFO på partiprogrammet, og det vil også handle om kvaliteten på tilbudet og hele SFOs rolle når skoledagen utvides, sier Halvorsen.

Hva maksprisen bør være for en plass i SFO vil ikke SV-lederen si noe om ennå.

– Programforslaget kommer i oktober. Da skal vi være konkrete, sier hun. (©NTB)