Kjønn kan stoppe Støre

Kjønnskvotering gjør at utenriksminister Jonas Gahr Støre har havnet på en usikker plass på nominasjonslista til Oslo Ap. Foto: Scanpix   Les mer Lukk

<pRigide regler for kjønnsbalanse på nominasjonslistene kan hindre Jonas Gahr Støre i å komme på Stortinget. Nå skal kvoteringen opp til diskusjon i Arbeiderpartiet.</p

På sentralstyremøtet i partiet førstkommende mandag skal opplegget for valgkampen og stortingsnominasjonen diskuteres. Samtidig skal tolkningen av kvoteringsbestemmelsene opp til debatt.

– Det dreier seg om en tolkning av kvoteringsreglene i Arbeiderpartiet. Sentralstyret skal diskutere dette, og jeg vil gi uttrykk for mitt standpunkt der, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

Huitfeldt er også leder av kvinnenettverket i Ap.

Årsaken til diskusjonen er utenriksminister Jonas Gahr Støres usikre plass på nominasjonslista til Oslo Ap foran valget. Partiets krav om lik fordeling av kvinner og menn på listene og i alle råd, styrer og utvalg sender Støre bakover i køen.

Regelen kan frarøve ham en ellers opplagt stortingsplass dersom den rødgrønne regjeringen havarerer ved valget til neste år.

Fire sikre

Statsminister og partileder Jens Stoltenberg og Oslo Aps leder Jan Bøhler har forrang blant mennene, og med to kvinner blant de fire første, vil utenriksministeren kun få en femteplass på lista.

Selv om Oslo Ap har seks personer på Stortinget inneværende periode, regnes kun de fire første plassene på nominasjonslista som sikre.

Men det er et stykke fram til en avklaring. Først i begynnelsen av september vil Oslo Ap sette ned en nominasjonskomité som skal komme med en innstilling.

I mellomtiden raser debatten i Arbeiderpartiet. På mandagens sentralstyremøte vil partiledelsen be om at fylkeslagene selv kan velge hvordan kvoteringsbestemmelsene skal håndheves.

– Det er to alternative metoder. Den ene er å ha annenhver mann og kvinne på lista. Den andre er å ha en kvinne og en mann på de to øverste plassene og ellers la fylkeslaget selv fordele de andre faste plassene på lista. Forutsetningen er at både de faste plassene og lista som helhet har lik fordeling av kvinner og menn, sier partisekretær Martin Kolberg i Arbeiderpartiet til NTB.

Denne tolkningen åpner for at Støre kan få den viktige fjerdeplassen, med to menn og en kvinne foran seg, forutsatt at de to neste på lista også er kvinner.

Annet fylke?

En mulig løsning på striden om Støre, som også har en politisk dimensjon i striden mellom høyre- og venstresiden i Oslo Ap, kan være å la ham representere et annet fylkesparti på Stortinget. Flere lokale Ap-topper har tatt til orde for denne løsningen, som er identisk med hva Kristelig Folkeparti valgte å gjøre med sin leder Dagfinn Høybråten. Han representerer i dag Rogaland KrF, men bor på Nesodden i Akershus.

Støre slår imidlertid fast at det er uaktuelt å stå på noen annen liste enn den fra Oslo Ap.

– Hvis jeg eventuelt skal stå på noen liste, vil jeg stille for Oslo som er den byen jeg bor i og fortsatt skal leve i, sier han til TV 2. (©NTB)