Lover ikke at forurensende vrak heves

 
<pFiskeriminister Helga Pedersen (Ap) vil ikke love at alle farlige skipsvrak langs kysten fjernes.</p

De fem farligste  
1 Nordvard: I Mossesundet. Skal være ferdig tømt før sommeren.
2 Welheim: Ved Florø. Er planlagt tømt for olje i høst.
3 Neuenfels: Ved Narvik. Skal tømmes i 2010 dersom det viser seg nødvendig.
4 Erich Giese: Ved Narvik. Skal tømmes i 2010 dersom det er nødvendig.
5 Boardale: Ved Bø i Vesterålen. Skal tømmes i 2010 dersom det er nødvendig.
(Kilde: Fiskeri- og kystdepartementet) (©NTB)

Flere lokalsamfunn som har farlige skipsvrak langs sin kyststripe, har kommet på banen etter at fiskeriministeren kunngjorde at den havarerte krysseren Murmansk i Sørvær i Finnmark skal heves. Lokalsamfunnene og deres ordførere krever at fiskeriministeren sørger for at også deres farlige skipsvrak fjernes. Men det kan ikke statsråden love:

Tømmes

– I første omgang er det selve forurensningsfaren på de farlige vrakene som må håndteres. Hvis undersøkelsene viser at en tømming av vrakene for olje er nok til å fjerne forurensningsfaren, kommer vi til å gå inn for det, sier Helga Pedersen til NTB.

– Men hvis dette er kriteriet, hvorfor går du da inn for å heve Murmansk før den eksakte forurensningsfaren er kjent?

– Det er to grunner til at vi vil heve dette vraket: Murmansk skiller seg fra de andre skipsvrakene langs kysten fordi skipet ligger over havoverflaten. Det gjør at folk som beveger seg på eller i nærheten av vraket vil være mer eksponert for en eventuell helserisiko. Dessuten vil ikke lokalsamfunnet i Sørvær få ro før vraket er håndtert på en forsvarlig måte, uansett hva resultatene av de pågående undersøkelsene om forurensningen vil vise, sier fiskeri- og kystministeren, som ble utnevnt til æresborger i Sørvær på et folkemøte i fiskeværet torsdag.

Økt innsats

Norges Kystfiskarlag mener innsatsen for å få fjernet farlige og skjemmende skipsvrak langs norskekysten må økes. Kystfiskarlaget har tidligere fremmet krav om at blant annet ubåten utenfor Fedje må heves. Kystfiskarlaget mener det er behov for å få på plass rutiner som sikrer at skipsvrak for fremtiden blir fjernet så raskt som mulig.

– I tilfellet Murmansk ser vi at hevingskostnadene anslås å ha økt fra 10 til 100 millioner i løpet av de årene fartøyet har ligget og forurenset nærmiljøet i Sørvær. Det illustrerer hvor viktig det er at slike vrak blir fjernet raskt, sier daglig leder Håvard Jacobsen i Norges Kystfiskarlag.

I gang

I Kystverkets rapport fra 2006 over skipsvrak, er fem av 30 undersøkte vrak prioritert for videre tiltak. Fiskeriministeren understreker at flere av de anbefalte tiltakene er igangsatt.

– Kystverket har nylig tømt Nordvard utenfor Moss for olje, og Welheim ved Florø skal tømmes for olje til høsten. Pengene til denne tømmingen er allerede bevilget, sier statsråden.

Pedersen peker videre på at Kystverket har anbefalt at vrakene av Boardale i Vesterålen, Erich Giese og Neuenfels ved Narvik blir nærmere undersøkt, og at de eventuelt tømmes i 2010 dersom undersøkelsene viser at det er nødvendig. Disse undersøkelsene kommer regjeringen til å følge opp, sier Pedersen. (©NTB)

Se alle vrakene her:


Se stort kart