Mindretall hvite i USA innen 2042

USA blir mer og mer etnisk, samtidig som befolkningen stadig blir større. Foto: Scanpix Les mer Lukk

<pHvite personer vil være i mindretall i USA innen 2042, viser nye framskrivninger.</p

USA er blitt stadig mer etnisk sammensatt de siste tiårene, og prosessen har skutt fart som følge av økt innvandring og høyere fødselsrater blant flere av de etniske minoritetene, ikke minst hos de spansktalende gruppene.

Torsdag publiserte USAs statistiske sentralbyrå befolkningsframskrivninger fram til 2050. Framskrivningene bygger på utviklingen i fødselsratene, dødsratene og innvandringen. Framskrivningene har store usikkerhetsmarginer.

I dag har USA 305 millioner innbyggere. Det er ventet at folketallet vil stige til 400 millioner innen 2039 og 439 millioner innen 2050.

I 2050 er det ventet at 46 prosent av befolkningen i USA vil bestå av ikke-spansktalende hvite, ei gruppe som i dag utgjør to tredeler av befolkningen.

Afroamerikanerne ventes å utgjøre 15 prosent av befolkningen, mens spansktalende grupper ventes å øke sin andel fra 15 prosent i dag til 30 prosent i 2050. Asiatiske grupper ventes å øke sin andel av befolkningen fra 5 prosent i dag til 9 prosent i 2050. (©NTB)